Kemal Türkler Kitabı: Sınıf hareketinde kritik bir dönemin ve bir işçi liderinin öyküsü

Kitap, böyle bir tarihsel şahsiyeti merkezine alarak, işçi ve sendika hareketinin en hareketli ve en etkili olduğu yıllarını da kimileri ilk kez yayımlanacak olan fotoğraflarla, kronolojik bir akış içinde ana çizgileriyle de olsa hatırlatıyor. Bir yanıyla bir işçi lideri olarak Türkler’in mücadelesidir anlatılan

Kemal Türkler Kitabı: Sınıf hareketinde kritik bir dönemin ve bir işçi liderinin öyküsü

“Kemal Türkler Kitabı” Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV) ile Birleşik Metal İşçileri Sendikası ortak yayını olarak çıktı. Fotoğraflara ağırlık veren kitapta biri TÜSTAV arşivinde korunan, diğer ikisi kızı Nilgün Türkler Soydan’ın sakladığı Kemal Türkler’in günlük defterleri ve yeni belgeler de gün yüzüne çıkıyor. Türkler’in yaşamının 1947-1956 dönemine ilişkin bilinen hikâyeyi değiştiren önemli kronolojik bilgiler de yer alıyor.

Kemal Türkler’i çok usta bir sendikacı olarak biliyoruz. Mücadelesiyle. Siyasi çizgisiyle, cesur, kararlı, yaratıcı ve olağanüstü sezgileriyle geleceği gören bir işçi lideri olarak. Kemal Türkler, Türkiye sendika hareketini en fazla etkilemiş olan bir şahsiyet. Önemli siyasi süreçler içinde de aktif olarak yer almış. Maden-İş’i var eden, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kurucuları arasında yer alan Kemal Türkler, emek tarihi kadar siyasetin, sol siyasetin tarihi içinde de önemli bir yere sahip.

Kemal Türkler Kitabı, işte böyle bir tarihsel şahsiyeti merkezine alarak, işçi ve sendika hareketinin en hareketli ve en etkili olduğu yıllarını da kimileri ilk kez yayımlanacak olan fotoğraflarla, kronolojik bir akış içinde ana çizgileriyle de olsa hatırlatıyor. Bir yanıyla bir işçi lideri olarak Türkler’in mücadelesidir anlatılan.

Diğer yanıyla kitap, Kemal Türkler’i, çok yakın çevresi dışında bilinmeyen yönleriyle de tanıtmaya çalışıyor. Şiirleri, hikâyeleri, kaleme aldığı deyişleriyle… Bir eş ve bir baba olarak. Bir dost olarak vefalı yanlarıyla…

Kemal Türkler Kitabı’nın hazırlanması sürecinde ortaya çıkan ve Türkler’in 1945-1949 yılları arasında tuttuğu günlüklerinden, gencecik bir insanın hayata, geleceğe dair umutlarını, kuşkularını öğreniyoruz. Türlü imkânsızlıklar içinde yarınlara nasıl hazırlandığını. Tutunduğu değerleri, ilkeleri… Biraz daha yakından tanıyoruz, anlıyoruz Kemal Türkler’i.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur