Basın meslek örgütlerinden ortak açıklama: “BİK tüm yazılı ve dijital medyanın RTÜK’ü olmaya hazırlanıyor, kabul etmeyeceğiz”

Basın Ahlak Esasları'nda değişikliğe gidilmesinin Basın İlan Kurumu’na keyfi tutumla geniş bir sansür yetkisi verdiğini belirten Basın meslek örgütleri alınan kararı kabul etmediklerini ve hukuki yola başvuracaklarını açıkladı

Basın meslek örgütlerinden ortak açıklama: “BİK tüm yazılı ve dijital medyanın RTÜK’ü olmaya hazırlanıyor, kabul etmeyeceğiz”

11 basın meslek örgütü (Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın-İş, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası) Basın İlan Kurumu’nun Basın Ahlak Esasları’nı değiştirerek, “Genel ahlaka aykırı yayın yapılamaz” gibi ifadeler eklemesine tepki gösterdi.

28 yıl aradan sonra değişiklik yapılan metne dair Basın İlan Kurumu’na keyfi tutumla geniş bir sansür yetkisinin getirildiğini belirten basın meslek örgütleri yayımladıkları ortak basın açıklamasıyla Basın Ahlak Esasları kararını tanımayacaklarını açıkladı.

“Ahlak ilkelerine karşı hukuki girişimleri başlatıyoruz”

“Suçu ve suçluyu övecek, halkı kin veya düşmanlığa tahrik edecek yayın yapılamaz” ilkesinin sansürü arttıracağını ve hukuki girişimlerde bulunacaklarını ifade eden basın meslek örgütlerinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Basın İlan Kurumu’na keyfi tutumla geniş bir sansür yetkisi getiren yeni Basın Ahlak Esasları kararını reddediyoruz. Sansür yasasındaki hükümlere uyum ve hazırlık niteliğinde olan bu kararın, yasa geri çekilmesine karşın Resmî Gazete’de yayımlanması “ben yaptım oldu” anlayışının yeni bir tezahürüdür. Basın İlan Kurumu tüm yazılı ve dijital medyanın RTÜK’ü olmaya hazırlanıyor. Bunu kabul etmeyeceğiz. Sansürü arttıracak yeni ahlak ilkelerine karşı hukuki girişimleri başlatıyoruz.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda gazeteci üyelerin itirazlarına karşın 27 Mayıs 2022’de kabul edilen yeni Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı bugün (6 Temmuz 2022) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dezenformasyon bahaneli sansür yasasının geri çekilmesi sağlanmasına karşın yasaya hazırlık niteliğinde olan, henüz yasanın Meclis müzakereleri başlamadan alınan bu Genel Kurul kararını reddediyoruz. Çünkü bu kararla Basın Ahlak Esaslarına getirilen güncelleme İletişim Başkanlığı’nın daha önce Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri gibi hukuki belirlilikten uzak ve yoruma açık hükümlerle yapılmıştır.

“Ceza verme yetkisi iktidarın sansür sopası haline gelecektir”

Yeni esaslar getiren bu kararla 1994 tarihli Basın Ahlak Esasları’nın ortadan kaldırıldığı belirtilen açıklamanın devamında şunlar söylendi:

bu kararla, “terör örgütleri, bunların üyeleri ve olaylar hakkında bilgi ve görsel verilmesi”, “aile yapısını bozmaya yönelik yayınlar”, “Türk toplumunun milli ve manevi değerlerini korumak” gibi kişiye göre farklı yorumlanabilecek hükümler eklenmiştir. İnternet yayıncılığındaki hızlanmanın etkisiyle doğrulama ilkesinin işletilmediği yayınlar gerekçe gösterilerek alınan yeni Basın Ahlak Esasları kararı, soyut, belirsizliklerle dolu, eski esaslarda yer alan ve gazetecilerin eleştirilerine neden olan ifadeler korunarak alınmıştır. Örneğin “ahlaka aykırı yayın yapılamayacağı” şeklindeki eski hüküm “genel ahlaka” olarak değiştirilmiştir. Bu hükümdeki “genel ahlak” ifadesi, cezalandırılmak istenen gazeteler ya da gazeteciler için hiç şüphesiz taraflı olarak yorumlanabilecektir.

Aynı şekilde “Toplumun temeli olan aile yapısını bozmaya yönelik ve ailenin korunmasına aykırı yayın yapılamayacağı” ve “Türk toplumunun ortak milli ve manevi değerlerini zayıflatmaya yönelik yayın yapılamayacağı” şeklindeki hükümler de hukuki belirlilikten, nesnellikten, kapsayıcılıktan uzak ve kişiye göre yorumlanabilecek hükümlerdir. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun daha önce kötüye kullandığını herkesin gördüğü resen ceza verme yetkisi yeni ahlak ilkeleriyle güçlenecek, iktidarın sansür sopası haline gelecektir. Eleştirel basına yönelik cezalandırma furyası, yeni ahlak ilkeleriyle gazetelerin internet sayfalarının ve sosyal medya hesaplarının da denetim altına alınıp ceza kesilmesiyle yaygınlaşacaktır.

“Gazetecilik suç değildir, elinizi kalemimizden çekin!”

Resmi ilan dağıtımı nedeniyle maddi gücü elinde bulunduran Basın İlan Kurumu’nun  ahlaki değerlendirme yapmasının etik ilkelerin ruhuna ve doğasına aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

Ayrıca, Basın İlan Kurumu yapısı itibariyle siyasi bir kurum olduğu için böyle bir değerlendirme yapması apaçık siyasi güdülerle cezalandırma çabasıdır. Genel Kurul’un Mayıs ayının son haftasında yapılan toplantısında gündeme getirilen bu yeni Basın Ahlak Esasları kararı, Genel Kurul’da temsil edilen basın meslek örgütleri tarafından eleştirilmiş, reddedilmiştir. Yeni esaslar Genel Kurul’un gazeteci üyelerinin itirazlarına rağmen 7 karşı oyla kabul edilmiştir.

Gazetecilerin etkin katılımı olmadan basınla ilgili mevzuat yapılamayacağı, yapıldığında da çok ciddi sorunlar ortaya çıkacağı bir kez daha kanıtlanmıştır. Genel Kurul Kararı, hormlar hiyerarşine tamamen aykırıdır. Kanunlarla düzenlenmiş hususların bir kez de “karar” ile düzenlenmesi hukuken mümkün değildir. Yeni esaslardaki muğlak ifadeleri yargıya taşımak için hukuki girişimleri başlatıyoruz. Kamu adına yönetici pozisyonda olanlara sesleniyoruz. Basın İlan Kurumu önemli bir kurumdur. Bu önemli kurumu ceberut ve intikamcı değil katılımcı karar süreçleriyle işletin. Gazetecilik suç değildir. Basın sizin düşmanınız değildir. Elinizi kalemimizden çekin!

 

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur