TTB 74. Büyük Kongresi’nde yeni yönetim belirlendi: “Emek bizim söz bizim, sağlıklı bir gelecek ellerimizde”

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) 74. Büyük Kongresi  "Emek bizim söz bizim, sağlıklı bir gelecek ellerimizde" slogamıyla Ankara'da yapıldı. Kongrede yeni yönetim de belirlendi

TTB 74. Büyük Kongresi’nde yeni yönetim belirlendi: “Emek bizim söz bizim, sağlıklı bir gelecek ellerimizde”

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) 74. Büyük Kongresi  “Emek bizim söz bizim, sağlıklı bir gelecek ellerimizde” sloganıyla Ankara’da yapıldı. Çok sayıda sağlık emek ve meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin temsilcilerinin de katıldığı genel kurulda özellikle COVID-19 pandemisiyle birlikte ağırlaşan çalışma koşulları, hekimlerin ekonomik ve özlük hakları, sağlık sistemindeki aksaklıklar ve sağlığa erişimde yaşanan problemler, genç hekimlerin yurtdışına çıkma eğilimi gibi mücadele konuları öne çıktı.

Beyaz Yürüyüş, Beyaz Nöbet, Beyaz Forum ve Beyaz Mitinglerle örgütlenen mücadele sürecine dair değerlendirmelerin yapıldığı genel kurulda yeni yönetim için seçim de yapıldı. Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu için yapılan seçimlerde Etkin Demokratik TTB grubu seçimi kazandı.

Yeni yönetim şöyle:

Merkez Konseyi: Alican Bahadır, Vedat Bulut, Adalet Çıbık, Kazım Doğan Eroğulları, Şebnem Korur Fincancı, Onur Naci Karahancı, Filiz Çağla Uyanusta Küçük, Ali İhsan Ökten, Nursel Şahin, Aydın Şirin, Ahmet Karer Yurtdaş.

Yüksek Onur Kurulu: Levent Akyıldız, Sezai Berber, Naki Bulut, Taner Gören, Yıldıray Orhon, Ömer Özkan Özdemir, Hafize Öztürk Türkmen, Irmak Saraç, Lale Tırtıl.

Denetleme Kurulu: Nihat Bulut, Laleş Tunç Karadağ, Rüşan Sümbüloğlu.

TTB Merkez Konseyi, görev dağılımını mazbatalarını almalarının ardından yapacak.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur