Safranbolu, Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılıyor: “İmar değişikliği kültürümüze ve tarihimize ihanettir”

UNESCO tarafından dünyanın en iyi korunan 20 kenti arasında sayılan Safranbolu’nun imar planı değişikliği nedeniyle Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılması gündemde. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır Safranbolu'nun doğal yapısına zarar veren imar planı değişikliğinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi

Safranbolu, Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılıyor: “İmar değişikliği kültürümüze ve tarihimize ihanettir”

UNESCO tarafından dünyanın en iyi korunan 20 kenti arasında sayılan Safranbolu’nun, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliği nedeniyle Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılması gündemde.

Konuyu Meclis’e taşıyan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Safranbolu’nun doğal yapısına zarar verecek ve Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılmasına neden olacak olan imar planı değişikliğinin iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Safranbolu’ya kıymak ihanet demektir”

Safranbolu’nun 1. derece doğal sit alanı olduğuna dikkat çeken Sındır şunları söyledi:

Ülkemiz turizm açısından ekonomik katma değeri yüksek olan bölge haline dönüşmüştür. Safranbolu’yu çevresinden bağımsız düşünemeyiz. Tarihi, kültürel miras alanları çevresiyle bir bütündür. Safranbolu’nun çevresinin imara açılması, çevresiyle birlikte Safranbolu’nun mezarını kazmak, dünya kenti olma niteliğini kazanmış bir değerimizi yok etmek olacaktır. Safranbolu’ya kıymak, tarihimize ve kültürümüze ihanet etmektir. Bu alanlar sadece yeşil alan olarak kalmalıdır.

Miras alanlarının ‘tampon bölgesi’ diye adlandırılan yerdeki değişiklikler için mutlaka UNESCO’dan onay alınması gerektiğini belirten Sındır, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede şu soruları yöneltti:

  1. Dünyanın “en iyi korunan 20 kenti” arasında yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Safranbolu kentinde, çevresinde, tampon bölge olarak tanımlanan alan içinde imara açılması yönünde karar aldınız mı? Aldıysanız nedenini açıklar mısınız?
  2. İmara açılması planlanan bölgede imar yoğunluğu, kullanım kararları ve yapılaşma şartları nelerdir?
  3. Bölgenin imara açılması yönünde almış olduğunuz karar öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıklar olmak üzere ilgili kamu idareleri ile herhangi bir görüşme/yazışma olmuş mudur? Gelen yanıtlar (olumlu/olumsuz) nelerdir?
  4. Bakanlığınız tarafından resen yapıldığı anlaşılan imar planları hakkında Safranbolu Belediyesi’nden ve/veya Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan imar değişikliğine ilişkin bir görüş alınmış mıdır? Alınmamışsa nedeni nedir?
  5. Bakanlığınız tarafından değiştirilen imar planı için UNESCO’dan onay alınmış mıdır? Alındıysa onay tarihi nedir?
  6. Safranbolu “Dünya Koruma Listesi” içerisinde yer almasıyla ülkemiz turizm açısından ekonomik katma değeri yüksek olan bölgemizdir. Bölgeyi yıllık ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı nedir? Buradan elde edilen turizm geliri 1994 yılı itibariyle yıllar bazında ne kadardır?
  7. Bölge imara açıldıktan sonra biyolojik çeşitlilikte ve habitatta yaratacağı tahribat için bir çalışma yapılmış mıdır? Bakanlığınızca alınması planlanan önlemler nelerdir?

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur