KESK ve DİSK heyetinden Hollanda Sendikalar Federasyonuna ziyaret

DİSK ve KESK heyeti Hollanda Sendikalar Federasyonunu (FNV) ziyaret etti

KESK ve DİSK heyetinden Hollanda Sendikalar Federasyonuna ziyaret

DİSK ve KESK heyeti Hollanda Sendikalar Federasyonunu (FNV) ziyaret etti. Utrecht’te bulunan FNV Genel Merkezinde ilk toplantısını geçen ay alan Uluslararası Çalışma Grubu toplantısı da yapıldı.

Görüşmenin İlk oturumu bittikten sonra FNV üye parlementosuna gidildi. FNV Genel Başkanı Tuur Elzinga ve parlemento üyeleri Türkiye’den gelen delegasyonları ayakta, coşkulu sloganlarla karşıladılar. Gelen delegasyonlardan biri FNV üye parlementosunda kısa bir konuşma yaptı. Ardından FNV Genel Baskanı Tuur Elzinga bir konuşma yaparak uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Emeklilik yaşının yüksekliği, güvencesizleşme, çalışma saatlerinin uzunluğu gibi işçi sınıfının dünya çapındaki sorunlarına karşı mücadelesi tartışıldı.

Politik işçi hareketi ihtiyacı

FNV-DAF İşyeri İşçi Temsilcisi ve yazarımız Ali Solmaz da görüşmedeydi. Solmaz’ın görüşmeye ve tartışılan konulara dair izlenimleri şöyle:

Çeşitli gündem maddeleri üzerinde devam eden görüşmede, eksik yanları bir tarafa, anlamlı ve önemli fikir,bilgi alışverişi yapıldı.

İşçi snıfı salt sendikal değil politik mücadelesiyle de tarih sahnesine çıkması her zamankinden daha acil ve önemlidir. Bu işçi ve emekçilerin devrimci sınıf kimliği etrafında örgütlenmesi ve kimliklerine uygun hareket etmeleri demektir. Bunun için sınıfın örğütlenme sorunu ve sorumluluğu orta yerde duruyor. Bunun başarılması ancak sınıfın devrimci iradesi ve sosyalist bir bakış açısıyla mümkündür. Hayatında bir fabrikanın kapısından içeri girmemiş ve iki tuğla üst üste koymamış ama yüksek perdeden dem vuranlar uygun bir deyimle ancak boş kovan ve nal toplarlar. İşçi sınıfını ancak sınıfın içindeki devrimci sınıf önderleri örgütler.

İşçi sınıfı için savaşmak kendi başına birşey ifade etmez. Sınıfı kendi davası için savaştırmak, bunu başarmaktır önemli olan. İhtiyaç duyulan ve olması gereken de budur. İşçilerin geri eğilimlerini ön plana çıkarıp, birbirine karşı kullanmalarına ve sınıfın geri inanç ve düşüncelerini kışkırtarak sınıfın gücünü bölmek sınıfın çıkarlarına yabancıdır.

“Cehalete ve ihanete geçit vermeyeceğiz!” şiarı sınıfın örgütlenmesinde bir mihenk taşı olarak yer alacaktır! Kuşku yok, bunu mutlka başaracağız..!

Sendika.Org / Hollanda (Ali Solmaz)

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur