Halkevleri’nden hileli sözleşmelere karşı mücadele çağrısı: “Tütün üreticileri yalnız değildir”

Halkevleri Ege Tarım Meclisi, yaptığı açıklamayla Ege Bölgesi'nde tütün üreticilerine şirketler tarafından dayatılan hileli sözleşmelere dikkat çekti ve üreticilere birlikte mücadele çağrısı yaparak gereken hukuki desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti

Halkevleri’nden hileli sözleşmelere karşı mücadele çağrısı: “Tütün üreticileri yalnız değildir”

Halkevleri Ege Tarım Meclisi, yaptığı açıklamayla Ege Bölgesi’nde tütün üreticilerine şirketler tarafından dayatılan hileli sözleşmelere dikkat çekti. İlgili yönetmeliklere uygun olmayan sözleşmelerin üreticilere dayatıldığını ifade eden Halkevleri Ege Tarım Meclisi, üreticilerin önden borçlandırılarak maliyetin altında üretim yapmaya zorlandıklarını ifade etti.

Yapılan açıklamada hileli ve usule uygun yapılmamış sözleşmelerin iptal edilmesi talep edilirken üreticilere de birlikte mücadele çağrısı yapıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

Tarımsal üretim sözleşmeleri “Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usul ve Esasları Hakkında” yayınlaşmış yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmak zorundadır. Üretimin tarafları arasında müzakere edilerek mutabakata varılmış haliyle oluşturulması gereken sözleşmeler hukuki bağlayıcılık taşımaktadır. Sözleşmeler biri alıcıya biri satıcıya biri de tarım bakanlığına verilmek üzere üç nüsha halinde hazırlanır. Bu hüküm gereği sözleşmelerin bir nüshası imzalandığı andan itibaren üreticilere verilmek zorundadır.

Ancak sözleşmeler yönetmelik hükümlerine rağmen üreticileri yok sayarak şirketler tarafından tek taraflı olarak hazırlanarak, üreticilerin sözleşmelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmasını engelleyecek koşullarda imzalatılmaktadır. Aynı zamanda sözleşmeler üreticilere ya hiç verilmemekte ya da çok uzun süre sonra teslim edilmektedir.Bu durum şirketlerin sözleşmeler üzerinde ihtiyaç duyduklarında değişiklikler yapabilmesine olanak tanımaktadır.

Özellikle tütün üretim sözleşmelerinde şirketlerin bu uygulaması çok belirgindir. Avans dönemlerinde üreticilere borç senetleriyle birlikte içeriği boş olarak imzalatılan ön sözleşmeler şirketler tarafından sonradan doldurularak üreticilere dayatılmaktadır. Böyle bir uygulamayla üreticilerin avanslara olan bağımlılığını kullanan şirketler üreticilerin özgür iradeleriyle karar vermelerini engellemektedir. 2022-2023 üretim yılı için şubat ayında verilen avanslarla birlikte üreticilere imzalatılan boş sözleşmeler bu konunun önemini tekrar ortaya çıkarmıştır.

Şirketler bu yıl alım fiyatlarını üreticilerin tarla dikimlerine kadar geciktirmişlerdir. Üretim dönemi başlamadan açıklanması gereken fiyatlar tarla dikim döneminde yani Mayıs ayında açıklanmıştır. Ancak açıklanan fiyatlar Şubat ayında imzalanan ön sözleşmelere sonradan yazılarak kesinlik kazanmıştır. Şirketler burada hileli bir yol izlemişlerdir. Maliyeti 60 TL olarak hesaplanan bir ürüne 55 TL fiyat vererek üreticilerin itiraz ve özgür iradeleriyle karar verme hakları engellenmiştir. Aldıkları avanslar nedeniyle borçlanan üreticiler şirketler tarafından zarar edecekleri bir üretime zorlanmışlardır. Şirketlerin bu hileli uygulaması sözleşme hükümlerine aykırıdır. Üreticiler sözleşmeden doğan hakları nedeniyle bu duruma itiraz haklarını kullanmalıdır. Halkevleri olarak bu duruma karşı üreticilerle mücadele etmeye ve her türlü hukuksal desteği vermeye hazırız.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur