Halkevci Gençlik’ten yoldaşlara: Özgürlüğün peşinden koşuyoruz, direnişte birleşiyoruz!

Bir çağrımız var, sahici bir çağrımız: Tüm gençleri faşizme karşı direnişin öznesi olmaya, özgürlüğünün peşinde koşmaya, mahallemize, kentimize, ülkemize sahip çıkmaya çağırıyoruz

Halkevci Gençlik’ten yoldaşlara: Özgürlüğün peşinden koşuyoruz, direnişte birleşiyoruz!

“Yoksullaştırmaya ve faşizme karşı direnişte birleşelim” sloganıyla onlarca kentten yola dökülerek yaptığımız Halkevleri’nin 27. Olağan Genel Kurulu, birçok mücadele alanını ve direnişi bir araya getirdi. Halkevci Gençlik, genel kurula çeşitli illerde yaptığı toplantılarla hazırlandı. Gençliğin genel kurulun en coşkulu, dinamik topluluğu olması sadece yaşça dinamik olmasından değil, mücadelede kararlılık ve faşizmi yenmeye yönelik iddianın sorumluluğundan ileri geliyordu. Direnişten devrime bir yol açma iddiası ile çıktığımız Ankara yolunda şarkılar, türküler, marşlar eşlik etti bizlere. Kimi zaman otobüs sessizliğinde fısıldaşılarak yapılan derin politik tartışmalar…

Neoliberalizmin yaratmış olduğu enkazın altından yeşeren filizleri kavramak için yaptığımız çeşitli hazırlık toplantılarını Ankara’da da çalıştaylar takip etti. Yoksullaştırma ve faşizm başta olmak üzere toplumsal cinsiyet, gıda egemenliği, mültecilik karşıtlığı başlıkları altında yaptığımız tartışmalarla güncel mücadele pratiğimizi, politikamızı tartışma, belirleme ve pratikte sınama noktaları yakaladık. Yeni bir dönemi kavrama çabasının ve faşizme karşı mücadelenin olanaklarını yeniden keşfetmenin coşkusu salonun koltuklarından kürsüye doğru akıyordu. Halkevleri Genel Kurulu tüm ezilenlerin, bütünleştirici, yan yana getirici, ayakları yere basan iddiasını yükseltti. Eşitlik, demokrasi, özgürlük mücadelesini sistemin krizine karşı “halkın direnişi” vurgusuyla güçlendiren genel kurul, sokağı salona taşıdı. Her şeye rağmen direnenlerin birer birer söz aldığı genel kurulda Halkevci Gençlik de kürsüde yerini aldı.

“Artık bent yıkıldı” diyen enerji işçilerinin direne direne kazanacaklarını bir kez daha haykırdıkları mücadele ruhunun motivasyonuyla kürsüye çıktık. Halkevci Gençlik olarak illerde yaptığımız tartışmalarla birlikte oluşturduğumuz mücadele çizgimizi anlatan metni kürsüden okuduk. Salondaki ıslıklar, sloganlar direnişin içinde filizlenen gençliğin umudunun, coşkusunun salona yansıdığını gösterdi. Direnişte filizlenip faşizmi yenmeye geleceğimizi söyleyen pankartımızla beraber Dev-Genç marşını en gür sesimizle okuduk. Sonra çeşitli illerden söz alan gençler çalışmamızın renkliliğini ve iradesini ortaya koydu. Öyle ki bir arkadaşımızın konuşmasını “Bijî berxwedana ciwana” diyerek bitirmesi, kuru bir ajitasyon değil, bir direniş çağrısıydı. İlk defa söz alan arkadaşlarımızın heyecanı faşizme karşı direnme kararlılığının heyecanıydı. Halkevci Gençlik genel kurulda iddiasını yüksek bir enerjiyle ortaya koydu. Bu enerji ve iddia, yalnızca salondaki topluluğu harekete geçiren veya reaksiyon vermeye yönelten bir coşkuya indirgenmemeli. Elbette bu coşkunun harekete geçirici bir etkisi var fakat esas olan faşizmin en açık saldırısına karşı mücadelenin mümkün olduğunu göstermek ve buna cesaret etmek olarak anlaşılmalıdır. Hedefimiz mahallelerimizi faşizmin karşısında bir direniş odağı haline getirmek, gençliği de gelecek güzel günleri örgütleyen ve birlikte örgütlemeye ikna eden bir devrimci özne haline getirmek. Gençliği esir almaya çalışan iktidar karşısında direnmek ve değiştirmek ise bu iddianın en görünür ifadesi. Tüm bu çerçevede tarihte “gençlik yükselen antifaşist mücadelenin ön saflarına!” sloganıyla aktif görevler alan yoksul mahalle gençliğinin, bugünün güncel koşullarını kavrayarak, ayakları yere basan, aktif, eylemli bir hazırlık sürecinin ilk adımları atıldı. Yani bu iddianın sahipleri salondan coşkuyla ayrılırken, salonda yaptıkları şeyin tarihsel bir sorumluluk yüklediğinin bilinciyle çalışmayı derinleştirmek için yapılması gereken faaliyetlere başladılar.

Bugün geleceksizlik ve güvencesizlik altında ezilen gençlerin, öz yönetim ve öz savunma ilkesini yeniden hayata geçirme pratiklerini yaratma çabası “direnişte birleşelim” çağrısını gerçek kılacak programın esaslarından biri olarak önümüzde duruyor. Yoksul mahalle gençliğinin devrimci potansiyelinin açığa çıkartılması ve örgütlü hale getirilmesi de bu çalışmanın acil görevlerinin en başında. Faşizme ve yoksullaştırmaya karşı bir direniş hareketi yaratmayı hedefleyen bizler, direniş hareketini yoksul mahallelerden hayatın her alanına öz savunma ve öz yönetim ilkeleriyle yaymanın arayışı içerisindeyiz. Halkın özneleşebileceği meclis tipi örgütlenme araçlarını kurmanın olanakları içinde uyuşturucuya ve çeteleşmeye karşı mücadeleden gençliğin sosyalleşme alanlarının yaratılmasına, gençliğin kendini gerçekleştirmesinin sağlanmasına kadar yürütülecek bir anlayışı taşıyoruz. Kısacası, bir yandan çeşitli etkinliklerle gençliğin yan yana gelmesini sağlarken faşizme karşı mücadelenin teorik ve pratik süreçlerini örgütleyecek bir çizgiyi işaret ediyoruz.

Yolun başındayız ama kararlıyız. Bir anda tüm ülkeyi kuşatamasak da mücadeleyi büyüteceğimizin iddiasını ortaya koyuyoruz. Çalışmamızı her mahallede örgütleme hedefini önümüze koyarak başladık. Genel kurulumuzda söylediğimizi tekrar hatırlatmak istiyoruz: Dost, düşman bilsin ki susmak, durmak, yılmak bizim işimiz değil. Güzel olan, emekten yana olan, bizden çalınan ne varsa, hepsini söke söke almaya geliyoruz. Üzerimize çökmeye çalışan karanlığın sahiplerinin iktidarını yıkmaya, cinsiyetçiliğin, işsizliğin, faşizmin karşısında direne direne kazanmaya bir adım daha atıyoruz. Bir çağrımız var, sahici bir çağrımız: Tüm gençleri faşizme karşı direnişin öznesi olmaya, özgürlüğünün peşinde koşmaya, mahallemize, kentimize, ülkemize sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Haydi, direnmek ve kazanmak için Halkevci Gençlik’e katıl!


Sendika.Org, yayın hayatına başladığından bu yana işçi sınıfı hareketinin, solun ve genel olarak toplumsal muhalefetin gündemine ilişkin, farklı politik perspektiflerden düşünsel katkılara açık bir tartışma platformu olagelmiştir. Sitemizde yayımlanan yazılar yayın kurulunun politik perspektifiyle uyumluluk göstermeyebilir. Amacımız, mücadelenin gereksinim duyduğu bilimsel ve politik bilginin üretimini zenginleştirecek tüm katkılara, yayın ilkelerimiz çerçevesinde, olabildiğince yer verebilmektir.

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur