Eskişehir Valiliği’nden ‘yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterildiği’ gerekçesiyle Onur Yürüyüşü’ne yasak: “Genel ahlakın korunması amacıyla…”

2. Eskişehir Onur Haftası etkinlikleri 29 Haziran – 3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Eskişehir Pride Komitesi'nin hesabından yapılan duyurunun hemen ardından Eskişehir Valiliği, internet sitesinde yasaklama kararını duyurdu

Eskişehir Valiliği’nden ‘yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterildiği’ gerekçesiyle Onur Yürüyüşü’ne yasak: “Genel ahlakın korunması amacıyla…”

2. Eskişehir Onur Haftası etkinlikleri 29 Haziran – 3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Eskişehir Pride Komitesi’nin hesabından yapılan eylem duyurusunun hemen ardından Eskişehir Valiliği, internet sitesinde yasaklama kararını duyurdu.

Yasak kararında Onur Yürüyüşüne karşı grupların yapılacak etkinlikleri hedef göstermesi nedeniyle “toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zaafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir” denildi. Yasak kararında “ahlakın korunması” da gerekçe gösterildi. Böylelikle 15 gün süre ile kentteki her türlü etkinlik yasaklandı.

Eskişehir Valiliği, yasak kararını şöyle duyurdu:

Basın yayın organları ve sosyal medya platformlarından kimi LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından, Haziran ayının sonlarında “Onur Haftası” adı altında İlimizin de aralarında yer aldığı bazı illerde etkinlikler gerçekleştirmek istendiği, genel ahlaka karşı bir takım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklerin toplumun tepkisine yol açabileceği, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından, sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organları üzerinden yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterildiği,

Tüm bunlar göz önüne alındığında; yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zaafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla,

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesindeki hükümler gereğince, ilimiz genelinde (Jandarma Sorumluluk Bölgeleri Dahil Olmak Üzere) LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu bu tür eylemleri desteklemek veya protesto etmek amacıyla İlimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğin (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.) Eskişehir Valiliğinin 22.06.2022 tarih ve 378 sayılı kararı ile 23.06.2022 tarihi saat: 00.01 ile 07.07.2022 tarihi saat:24.00’a kadar (15) gün süreyle yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur