Avukatlık Kanununda değişiklik: Yandaş barolara fazla kaynak sağlanacak, stajyer avukatlar ek işe itilecek

Avukatlık kanununda değişiklik önergesi Meclis gündeminde görüşülmeye başlandı. Kanun değişikliğiyle iktidar tarafından Ankara ve İstanbul'da kurulan ikinci barolara fazla kaynak aktarımı amaçlanıyor. Kanunun getirdiği diğer önemli değişiklik ise stajyer avukatlara dair. Artık başka bir yerde sigortası olan stajyer avukatlar da stajlarını yapabilecek

Avukatlık Kanununda değişiklik: Yandaş barolara fazla kaynak sağlanacak, stajyer avukatlar ek işe itilecek

Avukatlık kanununda değişiklik önergesi Meclis gündeminde görüşülmeye başlandı. Kanun teklifinde öne çıkan iki önemli madde var.

Kanun değişikliğiyle iktidar tarafından Ankara ve İstanbul’da kurulan ikinci barolara fazla kaynak aktarımı amaçlanıyor. Kanunun getirdiği diğer önemli değişiklik ise stajyer avukatlara dair. Artık başka bir yerde sigortası olan stajyer avukatlar da stajlarını yapabilecek.

Yandaş barolara kaynak aktarımı

İkinci barolara kaynak aktarımına dair düzenlemede illerin nüfus katsayıları öne çıkarılıyor. Böylece Ankara ve İstanbul’da sadece yaklaşık 2 bin 500’er üyesi bulunan ikinci barolar da bulundukları illerin nüfusları yüksek olduğundan kendilerinden fazla sayıda avukat üyesi olan barolardan bile yüksek miktarda kaynak alacaklar.

Kanun düzenlemesinde ilgili bölüm şöyle:

Dördüncü fıkrada yapılan düzenlemeyle, münhasıran adli yardım hizmetleri için kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin barolar arasındaki dağıtım esasları belirlenmektedir. Buna göre, ödenekten gönderilen paraların barolar arasındaki dağıtımında puanlama esas alınacaktır. Puanlamada öncelikle her baroya beş temel puan verilecektir. Bu temel puana ilave edilecek puanlar, iki temel unsur esas alınarak, başka bir ifadeyle baroların üye sayıları ve il nüfuslan baz alınarak belirlenecektir. Bu halde baroya kayıtlı olan her elli üye avukat için bir puan; il nüfusu esas alınarak her beş bin nüfus için bir puan belirlenerek baronun puanına eklenecektir. Birden fazla baronun bulunduğu illerde ise her beş bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde kırkı o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılacaktır.

İstanbul 2 No’lu Barosu’na, kendisinin iki katı üyesi olan Bursa Barosu’ndan fazla kaynak

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, kanunla ikinci barolara ne kadar fazla kaynak aktarılacağını açıklamak için şu ifadeleri kullandı:

54 bin üyesi olan İstanbul Barosuna 20 milyon lira para ayırıyorsunuz ve 2 bin 500 üyesi olan İstanbul 2 No.lu Barosuna ise 4,5 milyon para ayırıyorsunuz. Bursa Barosunda 5 bin avukat var buraya 4,2 milyon lira para ayırıyorsunuz.

Avukatların başka işlerde çalışması resmileşecek ve yaygınlaşacak

Kanuna “Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel değildir” ifadesi de ekleniyor. Güvencesizliği ve yoksulluğu derin şekilde yaşayan stajyer avukatlar, kayıtlı bulundukları baronun yaptığı sigorta dışında herhangi bir sigorta kaydı yapamıyorlar. Ancak staj yaptıkları bürolardan maaş da alamıyorlar. Çok az ücretler karşılığında staj yapan avukatlar, geçinebilmek adına başka yerlerde de kayıtdışı olarak çalışıyorlar. Bu düzenlemeyle birlikte stajyer avukatların başka iş yapmaları resmileşecek ve yaygınlaşacak.

İlgili yazı

İkinci barolar zenginleştirilmek isteniyor

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur