SES: “Sağlık emekçilerinin yüzde 99’u gelirini yeterli bulmuyor, yüzde 85’i yurtdışına gitmek istiyor”

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik ve sosyal durumuna ilişkin anket sonuçlarını paylaşan SES sağlık emekçilerinin yüzde 99'unun gelirini yeterli bulmadığını, yüzde 63'ünün işinden memnun olmadığını, yüzde 85'inin de yurtdışına gitmek istediğini belirtti

SES: “Sağlık emekçilerinin yüzde 99’u gelirini yeterli bulmuyor, yüzde 85’i yurtdışına gitmek istiyor”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) online yapılan ve 2063 sağlıkçının katıldığı sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik ve sosyal durumu araştırması anketinin sonuçlarını Sendikanın genel merkezinde yapılan basın açıklamasıyla paylaştı.

Anketin sonuçlarını okuyan SES Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik ve özlük hakları ile halkın sağlık ve sosyal hizmet haklarında sürekli gerileme ve kayıplar yaşandığına dikkat çekti.

“En düşük ücreti işkolumuz alıyor”

Kamu çalışanları içinde en düşük temel ücreti kendi işkollarındaki emekçilerin aldığını belirten Yıldırım, “Yoğun çalışma koşulları, bitmeyen nöbetler, angarya çalışma, liyakatsiz yöneticiler eliyle uygulanan mobbing gibi birçok sorun ile uğraşırken bir de geçinme derdi çekmekteyiz. İşyerlerinde gezerken “Geçinemiyoruz!” “Tükendik!” “Ölüyoruz!” çığlıklarını duyuyoruz” diye konuştu.

19 Nisan-9 Mayıs 2022 tarihleri arasında 2063 katılımcı ile online olarak düzenlenen ankette, Araştırmamıza katılan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yüzde 63,21’i lisans, yüzde 13,28’i yüksek lisans ve yüzde 5,24’ü doktora mezunu olup, katılımcılarının yüzde 97’sinden fazlası TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon verilerinin kendi yaşamlarıyla örtüşmediğini belirtmişlerdir” denildi.

Emekçilerin yüzde 99,56’sı gelirini yeterli bulmuyor

Türk-İş tarafından Nisan ayının yoksulluk sınırı 17 bin 340 TL, açlık sınırının da 5 bin 323 TL olarak açıklandığı belirtilirken devamında şunlar söylendi:.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yüzde 60,11’nin maaş aralığı 7 bin 500-10 bin TL’dir. Yani kısacası sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin neredeyse tamamı yoksulluk sınırının altında ve açlık sınırına yakın ücretlerle yaşam mücadelesi vermektedirler. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yüzde 99,56’sı gelirini yeterli bulmamaktadır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yüzde 42,66’sı şu anki enflasyon rakamlarına göre insanca geçinebilmek için gelirlerinin 20 bin TL ve üzerinde olması gerektiğini söylemektedir.

 

Temel ihtiyaçlar giderilemiyor

Anket sonuçlarında emekçilerin temel gıda ve beslenme ihtiyaçlarını gideremedikleri kaydedildi.

Araştırmaya katılanların “Evinize hangi sıklıkla kırmızı et giriyor?” sorusuna her gün diyenler yüzde 1,60, haftada en az 1 öğün  yüzde 33.49, ayda en az 2-3 öğün yüzde 41,40, 6 ayda en az 3-4 öğün yüzde 19.83, hiç tüketemiyorum diyenler yüzde 3,63 olarak ifade edilmiştir.

Yine “Hangi sıklıkla meyve ve sebze tüketiyorsunuz?” sorusuna her gün diyenler yüzde 25.16, haftada 1-2 öğün yüzde 54.19, ayda 3-4 öğün yüzde 14.98, daha az sıklıkta diyenler yüzde 5.67 olarak ifade edilmiştir.

“Çalışanların yüzde 63,31’i işlerinden memnun değil”

Anket sonuçlarında sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yüzde 63,31’i işlerinden memnun olmadığı belirtilirken, “Teknik hizmetler kadrosunda görev yapanların yüzde87,50’si, hemşirelerin yüzde 69,73’ü, hekimlerin yüzde 69,33’ü ve ebelerin yüzde 68,75’ünün işlerinden memnun olmamaları sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu gözler önüne sermektedir” ifadelerine yer verildi.

“Emekçilerin yüzde 85,46’sı yurtdışına gitmek istiyor”

Sağlık kurumlarının şirketleştirildiği, performans-güvencesizlik-şiddet kıskacında kölece çalışma koşullarına mahkûm edildiği bir ortam sağlık çalışanlarının işlerinden memnun olmadığı belirtilerek şunlar söylendi:

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yüzde 33,49’u yurtdışına gitme konusunda kararsızken, yüzde 70,7’si yurtdışına gitmeyi düşünmektedir. Sağlık lisansiyerinin yüzde 77,23’ü, hemşirelerin yüzde 76,83’ü sağlık teknikeri/teknisyeninin yüzde 72,21’i ve hekimlerin yüzde 57,81’i fırsatını bulsa yurtdışında çalışmayı düşünmektedirler. İmkân bulduğunda sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yüzde 85,46’sı yurtdışına gidecektir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yüzde 86,86’sı imkânı olsa başka mesleği yapmak istemektedir. Teknisyenlerin yüzde 92,31’i, memurların yüzde 92,06’sı, hemşirelerin yüzde 91,92’si ebelerin yüzde 88,39’u ve hekimlerin yüzde 79,55’i imkân bulduklarında mesleklerini bırakacaklarını ifade etmiştir.

Açıklamada ayrıca sağlık emekçilerinin sosyal hayatlarının yok denecek kadar düşük olduğu, dışarıda aileleriyle yemek ya da kültürel etkinliklere katılamamalarını da can alıcı örnekler olarak belirtildi.

Miting çağrısı

Sağlık Bakanlığı ve iktidar tarafından verilen vaatlerin yerine getirilmediği belirtilen açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik, özlük ve demokratik hakları ile halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkını bir kez daha talep etmek için 29 Mayıs 2022 günü işkolumuzdaki emek ve meslek örgütleri ile birlikte beyaz miting gerçekleştireceğiz. Bu tablodan rahatsız olan tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini, “Başka bir sağlık, başka bir sosyal hizmet mümkün” diyen halkımızı ve örgütlü yapılarımızı “Emek Bizim, Söz Bizim, Sağlık Hepimizin!” demeye, Ankara’yı hep birlikte beyaza boyamaya davet ediyoruz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur