Sağlık örgütlerinden Beyaz Miting’e üç gün kala Kolej Meydanı yerine Anıtpark’ı dayatan Ankara Valiliği’ne tepki: “Valilik iktidar partisinin il başkanlığı değildir”

Sağlık emek ve meslek örgütlerinin 29 Mayıs'ta Ankara'da yapacağı Beyaz Miting için Valilik üç gün kala talep edilen Kolej Meydanı yerine Anıtpark'ı dayattı. Yürüyüşe de izin vermeyen Valiliğin keyfiyeti karşısında sağlık örgütleri bir açıkalama yaparak "Valilik iktidar partisinin il başkanlığı değildir" dedi

Sağlık örgütlerinden Beyaz Miting’e üç gün kala Kolej Meydanı yerine Anıtpark’ı dayatan Ankara Valiliği’ne tepki: “Valilik iktidar partisinin il başkanlığı değildir”

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tüm Rad-Der), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Veteriner Hekimler Derneği (VHD), Tarım Orman Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orkam-Sen) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın (BDS) Nisan ayında yaptığı çağrıyla 29 Mayıs’ta Ankara’daki Beyaz Miting için Kolej Meydanı talep edildi.

Sağlık örgütleri, meydanın pek çok hastaneye yakın olması ve merkezi bir konumda olması sebebiyle ısrarcı oldu ve Ankara Valiliği’nin daha önce farklı konu mitinglerde dayattığı Anıtpark’ın uygun olmadığı konusunda defalarca uyardı. Ankara Valiliği, sağlık örgütlerinin bir aydır görüşme talebini farklı nedenlerle erteledi. Ancak Ankara Valiliği mitinge sadece üç gün kala, miting için Anıtpark’a izin vereceklerini, yürüyüşe izin vermeyeceklerini ve mitingin süresinin de talep edilenden daha kısa olabileceğini bildirdi.

Cevabı miting alanından vereceğiz

Ankara Valiliği’nin bu keyfi dayatmasına karşı açıklama yapan sağlık örgütleri “Ankara Valisi’ne hatırlatalım; valilik tüm yurttaşlara karşı sorumludur, iktidar partisinin il başkanlığı değildir!” dedi. Açıklamanın devamında şunlar söylendi:

Her seferinde yetkililerin bekleyin tavrıyla karşılaşan biz örgütlerin mitinge yönelik motivasyonunu kırma, enerjisini boşa çıkarma çabaları boşunadır. Kızılay’dan Sıhhiye’ye, Abdi İpekçi’den Kolej’e hak arama alanlarını yurttaşa kapatan, yasalarla güvence altına alınan gösteri ve yürüyüş özgürlüğü önündeki bu antidemokratik engellemeler toplumsal düzene zarar vermeye yönelik hak ihlalidir. Daha dün Resmî Gazete’de gösteri ve yürüyüşlerin yapılmasına yönelik kısıtlayıcı önlemlerin bir nebze olsun gevşetildiği bir dönemde yasal haklarımızın engellenmesini kınıyoruz ve kabul etmiyoruz.

Çağrıcı örgütler olarak toplumu “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” demek için 29 Mayıs tarihinde Ankara’da Anıtpark meydanında düzenleyeceğimiz Beyaz Mitingimize çağırıyoruz. Bizleri görmezden gelenlere, bizlerin emeğiyle ve geleceğimizle istediği gibi oynayabileceğini zannedenlere bundan önceki beyaz yürüyüşlerimizle, beyaz g(ö)revlerimizle verdiğimiz yanıtları, beyaz mitingimizle çok daha güçlü vereceğiz. Haklarımızı alana kadar pes etmeyeceğiz; topluma verdiğimiz nitelikli sağlık hizmeti için, emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi daha da büyüteceğiz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur