TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya mektup: “Geçinemiyoruz!”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK), 14 Mart Tıp Bayramı’nda hekimlere müjde vaadi içeren mektup gönderen ancak müjdeleri yerine getirmeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mektupla yanıt verdi. Mektupta hekimlerin ekonomik kriz karşısında geçinemedikleri vurgulanırken düzenlemeleriniz  ne zaman gerçekleşecek denildi

TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya mektup: “Geçinemiyoruz!”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK), 14 Mart Tıp Bayramı’nda hekimlere “müjde vaadi” içeren mektup gönderen ancak müjdeleri yerine getirmeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya mektupla yanıt verdi. Mektupta hekimlerin ekonomik kriz karşısında geçinemedikleri vurgulanırken düzenlemeleriniz  ne zaman gerçekleşecek denildi.

“Şırnak Tabip Odası Başkanı için mücadeleye devam”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, aile hekimliği alanındaki sorunları gören, çözüm önerileri üreten ve sözleşmesi yenilenmeyen aile hekimleri ile dayanışma içinde olan AHEK’e teşekkür ederek söze başladı. Mücadele sonucu Tekirdağ’da sözleşmesi yenilenmeyen aile hekiminin kazanım elde ettiğini belirten Korur Fincancı, henüz yargılama süreci tamamlanmadan sözleşmesi askıya alınan Şırnak Tabip Odası Başkanı Dr. Serdar Kuni için de mücadele edeceklerini ifade etti.

TTB Merkez Konseyi üyesi Kazım Doğan Eroğulları, her 14 Mart’ta aynı vaatleri duymaktan bıktıklarını ve  TTB’nin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini dile getirdi. Eroğulları, “Biz sahte alkışlara, sahte müjdelere artık inanmıyoruz. Emeğimiz kimsenin oyuncağı değildir. Emeğimizin karşılığını alana kadar vazgeçmeyeceğiz” dedi.

AHEK Başkanı Emrah Kırımlı da aile hekimlerinin gündeminde ceza yönetmeliğine karşı mücadelenin olduğunu söylerken ve tüm sağlık çalışanlarını da bu mücadeleye çağırdı.

“Dağ fare doğurdu”

AHEK Sekreteri Sibel Uyan mektubu okudu. Uyan “Şahsıma ve tüm meslektaşlarımıza hitaben gönderdiğiniz mektuba yanıt vermek için 14 Mart Tıp Bayramı’nda biz hekimlere verilen müjdelerin yerine getirilip getirilmeyeceğini bekledim ancak üzülerek görmekteyim ki gene dağ fare doğurdu” dedi.

 “Düzenlemeler hâlâ hayata geçmedi”

Uyan şöyle devam etti:

Ekonomik açıdan adil bir düzenleme, malpraktis davalarının hekimlere tehdit olmaktan çıkarılması, artan şiddet olaylarına karşı caydırıcılığı daha yüksek bir yasal çerçeve, hekimlerin de yargı mensuplarına benzer haklara sahip olabilmesi, emekli hekimlere yönelik düzenlemeler, aile hekimlerine yapılacak iyileştirmeler” mesajlarınızı önemli buluyorum ve sorunlarımızın farkına vardığınızı düşünüyorum. Ancak yapılacağını belirttiğiniz düzenlemelerin hâlâ hayata geçmemiş olduğunu görüyorum.

“Ekonomik kriz karşısında geçinemiyoruz”

Uyan, mektupta sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemelerin ne zaman hayata geçirileceği Bakan Koca’ya sorulurken devamında şunlara yer verdi:

Bu zaman zarfında sağlık çalışanlarına şiddetin aynı hızla devam ettiğini, aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmediğini, aile hekimi arkadaşlarımızın sözleşmelerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde feshedildiğini, artan ekonomik kriz karşısında hem geçinemediğimizi hem de aile sağlığı merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılayamadığımızı bilmenizi istiyorum ancak bunu çok iyi bildiğinizi de biliyorum. Bu mektubu özel olarak size gönderirken, aynı zamanda kamuoyu ile de paylaşarak halkımızın da sorunlarımızdan, taleplerimizden, çözüm önerilerinden haberdar olmasını istiyorum. Son olarak şunu da bilmenizi isterim ki biz hekimler olarak haklarımızı alana kadar, taleplerimiz karşılanıncaya kadar, güvenli çalışma ortamlarına kavuşuncaya kadar, insanca yaşayacak ekonomik ve sosyal haklarımızı alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Emek bizim, söz bizim!

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur