İzmir’de nöbet: “Gezi umuttur, gezi halktır, yargılanamaz”

Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin Gezi Davası'nda çıkan kararı protesto etmek için yaptığı çağrıya kulak veren yurttaşlar Alsancak'ta bulunan şube önünde toplandı. Açıklamanın ardından İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına Aykut Akdemir ve İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel söz aldı. Nöbet "Direne direne kazanacağız" sloganıyla sona ererken yarın 20.30'da baro önünde adalet nöbetinin devam edeceği belirtildi

İzmir’de nöbet: “Gezi umuttur, gezi halktır, yargılanamaz”

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin Gezi Davası’nda çıkan kararı protesto etmek için yaptığı çağrıya kulak veren yurttaşlar Alsancak’ta bulunan şube önünde toplandı.

Şube binası önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şunlar söylendi:

Gezi davasının karar duruşmasında TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar Mücella Yapıcı,  Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi önceki başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay hakkında 18’er yıl hapis cezası verilerek arkadaşlarımız tutuklandı. Kendisini hukukla bağlı görmeyen iki saray memuru tarafından verilen bu kararı asla kabul etmiyoruz.

Arkadaşlarımız Gezi Parkında imar planlarına ve yargı kararlarına aykırı olarak başlatılan inşaat çalışmalarına meslek odalarının temsilcileri ve vekili olarak karşı çıkmışlardır. Anayasal haklarını kullanarak iktidarı yargı kararlarına, anayasaya ve yasalara uygun davranmaya davet ettikleri için hukuka aykırı delillerle, kurmaca iddianamelerle ve yargılama yapılmayan davalarla bu insanları mahkûm edemezsiniz.

Açıklamanın sonunda şunlar söylendi:

Gezi’nin yarattığı umut, talimatlı ve hukuksuz yargı kararları ile yok edilemeyecek kadar büyüktür. Gezi’nin bütün değerlerini ve arkadaşlarımızı savunmaya devam edeceğiz.

Bizler inanıyoruz ki; bu ülkeye bir gün demokrasi gelecekse, gücünü Gezi’nin “eşitlikçi, özgürlükçü ve barışçıl” birlikteliğinden alacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle “Adalet Nöbeti”nde olacağımızı değerli kamuoyuna duyuruyoruz.

Açıklamanın ardından İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına Aykut Akdemir ve İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel söz aldı. Nöbet “Direne direne kazanacağız” sloganıyla sona ererken yarın 20.30’da baro önünde adalet nöbetinin devam edeceği belirtildi.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur