Halkevciler, SAMGAZ önünden seslendi: “Yoksullaştırmaya ve faşizme karşı birlikte direnelim”

Samsun'da Halkevciler, SAMGAZ önünde "Yapılan zamlar geri alınsın" talebiyle bir araya geldi

Halkevciler, SAMGAZ önünden seslendi: “Yoksullaştırmaya ve faşizme karşı birlikte direnelim”

Samsun’da Halkevciler, bugün (8 Nisan) saat 15.00’te SAMGAZ önünde “Yapılan zamlar geri alınsın” talebiyle bir araya geldi. “Zamlar geri alınsın. Enerji dağıtımı kamulaştırılsın” yazılı pankart açan Halkevciler yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

AKP iktidarı memleketi, halkını yoksulluğa mahkum ediyor. Doğalgaz ve elektrik zamları, iktidarın yanlış uygulamalarıyla sürekli olarak artan enflasyon ve hayat pahalılığının rekor düzeylere çıkmasına yol açacaktır.

2021 yılı içinde her ay doğalgaz fiyatlarına zam yapan BOTAŞ’ın gaz satış fiyatları; Ocak 2022`de yapılan yüksek oranlı zamla birlikte, Ocak-2021 Ocak 2022 döneminde konut aboneleri için yüzde 47,1, ticari işletmeler ve küçük sanayi işletmeleri için yüzde 76,6, büyük sanayi işletmeleri için yüzde 345,5, elektrik santralları için yüzde 290,4 artmıştır. Diğer yandan konut ve küçük işyerlerinin doğalgaz faturaları, BOTAŞ’ın yaptığı zamların yanı sıra özel doğalgaz dağıtım şirketlerinin BOTAŞ’tan aldıkları gazın fiyatına ekledikleri ve sürekli artan Sistem Kullanım Bedelleri ile artmaktadır. Fiyat artışlarının sürekli olarak yansıtıldığı Sistem Kullanım Bedeli ve vergiler, tüketicinin ödediği tutarın üçte birine ulaşmaktadır.

Fahiş enerji zamları, yurttaşlarımızın gündelik yaşamı ve sanayi üretimi kadar, tarım ve gıda sektörünü de olumsuz etkilemektedir. Mazot, gübre, ilaç, yem, tohum gibi temel girdilerde yüzde 70 oranlarında dışarıya bağımlı tarım sektöründe dövizdeki artışa da bağlı olarak, doğalgaza bağlı gübre sektöründe yaşanan fahiş artışlar, traktörün mazota bağımlı olması, sulamada kullanılan elektrik maliyetlerindeki artış, gıda üretiminde azalış ve tüketiciye zamlı fiyat olarak yansıyacaktır.

1 Nisan 2022’de doğalgaz fiyatları yüzde 35-50 oranında, elektrik fiyatları da sanayi kuruluşları için yüzde 20-26,7 oranında artmıştır. 2022’nin ilk günü yapılan fahiş oranlı zamlarla, yalnızca bu yılın ilk üç ayı içinde doğalgaz fiyatları yüzde 68-125, elektrikte ise yüzde 372-184 oranlarında artmıştır. Bilindiği üzere tüm ticari ve sınai işletmeler, faaliyetlerinde önemli bir maliyet kalemi olan doğalgaz ve elektrik faturalarındaki yükselişi sürekli olarak fiyatlarına yansıtmaktadırlar. Bu durum yeni zamlarla sürecek ve enflasyonun rekor düzeyde artışına yol açacaktır. Bu durumda TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre fiyat artışları yüzde 60’ları geçebilecektir; gerçekte ise tüketici fiyat artışları “resmi” açıklamaların üzerindedir ve dünyadaki en yüksek artış oranları söz konusudur.

İzledikleri çağ dışı, bilim dışı, akıl dışı, politikalarla ülkeyi yangın yerine çeviren AKP ve MHP ortaklığı , sorunların daha da artmasına ekonomik krizin giderek derinleşmesine ve yoksulaşmaya neden olmaktadır.

Enerji girdileri fiyatlarında son bir yıl içindeki olağanüstü artışlar nedeniyle, faturalarını ödeyemedikleri için elektrik ve gazı kesilen milyonlarca konut abonesine, aynı sorunları yaşayacak onbinlerce küçük işyeri sahipleri de eklenecektir. Doğalgazın üretimlerinde sınai girdi olduğu sanayi tesisleri, yüzde 345 oranındaki fiyat artışlarını maliyetlerine ve ürün satış fiyatlarına yansıtacaklardır. Bütün bunlar geneldeki fiyat artışlarını daha da hızla yükseltecek, hayat pahalılığını katlanarak artıracaktır.

Defalarca belirttiğimiz üzere fahiş enerji zamları ve bunları izleyen diğer zamlar, izlenen dışa bağımlı politikalar ile özelleştirmelerin bir sonucu olarak, dar gelirli çoğunluk başta olmak üzere bütün halkımızın hayatını ısınmadan geçim koşullarına kadar görülmemiş düzeylerde zorlamaktadır. Gerek asgari ücret, gerekse onun nispi olarak üzerindeki ücretler bu koşullarda erimekte, hayat pahalılığının çok gerisinde kalmaktadır.

Açıklamada talepler şöyle sıralandırıldı:

  1. Çok büyük hızla yüksek oranlarda artan enflasyon göz önüne alınarak ücretler ve maaşlar her üç ayda bir artırılmalıdır.
  2. Enerji üretim ve dağıtım işletmeleri acilen kamulaştırılıdır.
  3. Yoksullaştırılmış yurttaşlara kamusal destekler artırılmalı, konutlarda temel ihtiyaçlardan olan doğalgaz faturalardaki KDV ve Özel İletişim Vergisi kaldırılmalıdır
  4. Enerji girdileri ve ürünlerindeki yüksek vergiler düşürülmeli, elektrik faturalarına eklenerek konut abonelerinden zorla tahsil edilen kayıp/kaçak bedeli ve dağıtım şirketlerine ilave kazançlar sağlayan tüm kalemler iptal edilmelidir.
  5. Enerji şirketlerinden borçlar tahsil edilmelidir. Hazine garantili projelere ödemeler durdurulmalıdır.
  6. Her haneye ücretsiz 18 metreküp su, 140 metreküp doğalgaz, 230 kilovat elektirik sağlanmalıdır.
  7. Bütün ücretler artırılmalıdır. Yapılan tüm zamlar geri alınmalıdır.

Açıklamanın sonunda şunlar söylendi:

SAMGAZ önünden tüm yurttaşlara Samsun Halkevi olarak bir kez daha sesleniyoruz. AKP’nin her geçen gün halkı yoksullaştırdığı ve ekonomik krizin bedelini halka ödettiği bu dönemde, yoksullaştırmaya ve faşizme karşı birlikte direnelim.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur