Eskişehir’de Emek ve Demokrasi Platformu kuruluşunu duyurdu: “Gücümüzü haklılığımızdan ve birliğimizden alıyoruz”

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu kuruldu. Yapılan basın toplantısında kuruluşlarını açıklayan platform bileşenleri ayrıca 12 Şubat'ta kentte düzenlenen "Zamlar geri alınsın" eylemine katıldığı gerekçesiyle 2911 sayılı yasaya muhalefet suçlamasıyla onlarca kişi hakkında soruşturma açılmasını hatırlatarak sürece dair bilgi verdi

Eskişehir’de Emek ve Demokrasi Platformu kuruluşunu duyurdu: “Gücümüzü haklılığımızdan ve birliğimizden alıyoruz”

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu kuruldu. Odunpazarı Kent Konseyi’nde yapılan basın toplantısında platform adına açıklamayı Yaşam Bellek Özgürlük Derneği Eş Başkanı Nurettin Aldemir okudu.

Açıklamada şunlar söylendi:

Ülkemizde ve şehrimizde yaşamak her geçen gün, her yönüyle daha da zorlaşıyor. İşsizlik, yoksulluk, adaletsizlik, ayrımcılık derinleşiyor. Aynı sorunlardan etkilenen bizleri, birbirimize düşürmek; kutuplaştırmak ve hatta düşmanlaştırmak istiyorlar. Bunun adına da siyaset diyorlar. Ne yazık ki bu siyaset tarzının baş mimarı ve uygulayıcısı muktedir olan AKP/MHP ittifakıdır.

Bizler şimdiye kadar bu siyaset anlayışının tuzağına düşmedik, düşmeyeceğiz. Örgütlü kötülük ve onun uygulayıcılarına dün olduğu gibi bugün de birlikte dur diyeceğiz, dayanışma içinde olacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Gücümüzü haklılığımızdan ve birliğimizden alıyoruz. Bu amaçla yeni bir platform oluşturduk: Emek ve Demokrasi Platformu

Bu platformda siyasi partiler, işçi / kamu emekçisi sendikaları, meslek odaları, dernekler, vakıflar, meclisler, konseyler yer alıyor.

Platformun amacı “İnsan, çevre / doğa ve hayvan hakları alanında bilinç oluşturmak; hak ve özgürlüklerin kullanımındaki engellerin kaldırılması için mücadele etmek; kadınların, çocukların, gençlerin, yaşlıların, LGBTİ+’ların, işçilerin / emekçilerin haklarını, asgari kabul görmüş evrensel değerler düzeyinde savunmak; geliştirmek için mücadele etmek”tir.

Platforma katılabilmenin en önemli kriteri “ırk, etnik köken, dil, din, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, renk, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, engellilik vb. nedenlerle ayrımcılık yapmamak ve nefret söyleminden kaçınmak”tır.

Platformda çoğulculuk; genel uzlaşı için çaba göstermek; her bir bileşenin kurumsal bağımsızlığına saygı duymak esastır. Platform anlayışını olumlu bulan, ortak mücadeleyi gerekli gören kurumları, bu açıklama ile bir kez daha platforma katılmaya çağırıyoruz!

“Eskişehir kent muhalefetine gözdağı vermek amaçlanmaktadır”

12 Şubat 2022 tarihinde “Zamlar geri alınsın” adlı yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle 2911 sayılı yasaya muhalefet suçlamasıyla onlarca kişi hakkında soruşturma açılmıştı.

Yürütülen soruşturma hakkında platform adına avukat Pınar Çelik Arpacı konuştu, bilgi verdi. Pınar Çelik Arpacı şunları söyledi:

12 Şubat Cumartesi günü ekonomik kriz, pahalılık ve geçim sıkıntısına ilişkin Eskişehirli yurttaşların “Zamlar Geri Alınsın” talepli yürüyüşü, kolluk tarafından kurulan bariyerlerle engellenmiştir.

Elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yapılan fahiş zamları eleştirmek bir Anayasal haktır. Bunun için yurttaşların toplanması, gösteri yapması, yürüyüş örgütlemesi ve basın açıklaması yapması anayasayla, yasalarla ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel hak ve hürriyetlerdendir.

19 Şubat 2022 tarihinde yürüyüşü engelleyen Eskişehir Valiliği ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı kolluk güçleri hakkında kurum temsilcileri ve yurttaşlarla birlikte suç duyurusunda bulunduk. Görevini kötüye kullanarak keyfi bir müdahaleyle anayasal hakların kullanımı yasaklayan görevliler hakkındaki suç duyurumuzla ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

Mart ayı içerisinde 50’yi aşkın kişi Eskişehir Emniyeti tarafından tek tek aranarak Zamlar Geri Alınsın yürüyüşü ile ilgili ifadeye çağrılmıştır. Zamları protesto etmek için demokratik ve barışçıl haklarını kullanmak isteyen müvekkillerimize yönelik hak ihlalleri yetmezmiş gibi şimdi yeni hak ihlalleri yaratılmaktadır.

2911 sayılı yasaya aykırılık suçlamasıyla açılan soruşturma hukuki açıdan dayanaksızdır. Suç oluşturmayan bu yürüyüşün engellenmesi demokrasi ve hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Ülke çapında ses getiren bu haklı tepkiler; çoğulcu demokrasinin gereği olan ifade, eleştiri, düşünce, toplanma ve gösteri yürüyüşünde bulunma hakkı ve özgürlüğünün doğal bir sonucudur.

Hakkında soruşturma açılan müvekkillerimiz Eskişehir’deki siyasi partilerin, sendikaların, meslek örgütlerinin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileridir. Bu bakımdan açılan soruşturma Eskişehir kent muhalefetine gözdağı vermeyi amaçlamaktadır. Siyasi partilerin, sendikaların, meslek örgütlerinin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının kurumların tüzükleri ve programları gereği açıklama yapmaları, toplumu uyarmaları ve ülke gündeminde baskı grubu olarak faaliyet yürütmeleri demokrasinin bir gereğidir.

Hukuka aykırı olarak yürütülen bu soruşturmaların bir an evvel takipsizlikle sonuçlanması gerekmektedir.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur