“Cengiz’e artık pazarlık usulü de yetmiyor, ihalesiz iş veriliyor”

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Rize Millet Bahçesi yapım işinin, 20 km mesafedeki İyidere Lojistik Limanı projesinin parçasıymış gibi gösterilerek ihalesiz şekilde Cengiz İnşaat ile Yapı ve Yapı İnşaat İş Ortaklığına verilmesini Meclis gündemine taşıdı

“Cengiz’e artık pazarlık usulü de yetmiyor, ihalesiz iş veriliyor”

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Rize Millet Bahçesi yapım işinin, 20 km mesafedeki İyidere Lojistik Limanı projesinin parçasıymış gibi gösterilerek ihalesiz şekilde Cengiz İnşaat ile Yapı ve Yapı İnşaat İş Ortaklığına verilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Savaş hali veya salgın hastalık durumunda aciliyet konusuyla ilgili olmak kaydıyla istisnai olarak uygulanabilecek ihale usulü olan Kamu İhale Kanunundaki pazarlık usulü ihale yönteminin genel uygulamaya dönüşmesini eleştiren Bekaroğlu, “Cengiz’e artık pazarlık usulü de yetmiyor, ihalesiz iş veriliyor” dedi.

Rize’de yapılacak olan millet bahçesi ile İyidere ilçesi arasındaki mesafenin 20 km olduğunu belirten Bekaroğlu, birbiriyle ilgisiz iki ayrı işin, aynı yükleniciye ihalesiz olarak vermek için aynı işin parçasıymış gibi gösterildiğini söyledi.

Bekaroğlu’nun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması talebiyle yönelttiği sorular şöyle:

  1. Yazılı, sözlü ve görsel medyada yer alan söz konusu haber doğru mudur?
  2. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yetkisine bırakılan Millet Bahçelerinin yapım işinin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen İyidere Lojistik Liman inşaatı ile ne tür bir ilişkisi bulunmaktadır?
  3. İyidere Lojistik Limanı projesi ile arasında 20 km uzaklık bulunan Rize Millet Bahçesi Projesi arasında ne tür bir bağlantı bulunmaktadır?
  4. “Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi” işi İyidere Lojistik Limanı projesi kapsamında mıdır?
  5. Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi” işi, İyidere Lojistik Limanı projesi işinden ayrılması teknik veya ekonomik olarak mümkün olmayan işlerden midir?
  6. Esas sözleşmedeki 98.100.000 TL’lik artışın 2020 birim fiyatları esas alınarak yapıldığı, bu tutarın 2022 birim fiyatları esas alındığı takdirde 250.000.000 TL’ye ulaşacağı iddiası doğru mudur?
  7. Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi için neden ayrıca bir ihale işlemi yapılmamıştır?
  8. Zaten 4734 sayılı Kanunda yer alan 21/b gibi pazarlık usulü ile yaptırılan İyidere Lojistik Liman inşaatı işine bu kez yine “ek iş” ilavesi mekanizmasının zorlanarak kullanılması nedeniyle sözleşme tutarında değişikliğe gidilmesi yasal mıdır?
  9. Rize Belediyesinin, kendi sorumluluğunda bulunan Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi işinin Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı tarafından ihale edilen İyidere Lojistik Liman inşaatı işine dahil edilmesi ile ilgili talebi yasal mıdır? Bu durumun ülke çapında diğer belediyeler tarafından da yapılan başkaca örnekleri var mıdır?

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur