Avcılar’a üçüncü termik santral geliyor: Marmara Denizi’ne sıcak su deşarjı üç katına çıkacak

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Ambarlı Mahallesi'nde üçüncü termik santral yapılması için çalışmalar başladı. Kanal İstanbul'un ÇED projesini yapan Çınar Mühendislik'in yürüttüğü projeyle birlikte Marmara Denizi'ne sıcak su deşarjı üç katına çıkacak

Avcılar’a üçüncü termik santral geliyor: Marmara Denizi’ne sıcak su deşarjı üç katına çıkacak

İstanbul’un Avcılar ilçesinde Ambarlı Mahallesi’nde termik santral yapılması planlanıyor.

Yapılması plananan termik santral sahasında 1350 ve 850 mw olmak üzere İstanbul A ve İstanbul B adlı iki adet motorin ve doğalgaz yakıtlı (çift yakıtlı) termik santral var. Söz konusu projeyle birlikte yaklaşık 4000 MW kurulu güç olacaktır. Bu da ülkenin kurulu gücünün yüzde 4,2’sine denk gelmekte.

Termik santralin ÇED projesinin alınması sürecini, Kanal İstanbul’un ÇED projesini yapan Çınar Mühendislik yürütmekte.

Marmara Denizi’ne sıcak su deşarjı katlanacak

Söz konusu iki santral tam kapasite ile çalıştığında günde 1.2 milyon metreküp soğutma suyu Marmara Denizi’ne deşarj edilmektedir. İlgili projeye göre de soğutma suyu Marmara Denizi’nden karşılanacak olup günde 2,19 milyon metreküp sıcak su Marmara Denizi’ne deşarj edilecek. Aynı bölgeden Marmara Denizi’ne yapılan sıcak su deşarjı üç katına çıkmış olacak.

Çevreye etkileri görmezden geliniyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait bölgedeki hava kalitesi istasyonlarının verileri incelendiğinde azot ve karbonmonoksit değerlerinin mevzuatın belirlediği limit değerleri yılın birçok gününde aştığı görülmektedir. 2020 sonunda İstanbul A ve B termik santralleri için alınan çevre izinlerinin ilk aşaması olan geçici faaliyet belgelerinin konusunda derin deniz deşarjı konusu olmasına rağmen izin sürecinde deniz suyu sıcaklık ölçümlerinin limit değerleri sağlamaması nedeniyle derin deniz deşarjı konusu çıkarıldı.

Ayrıca santralin kurulacağı alan şehir merkezinde olacağından gürültü kirliliğinin olması kaçınılmaz.

Arazi İBB’den kamulaştırıldı

Termik santralin yapılmasının planlandığı saha 1987 yılında 1350 MW enerji üretimi için İstanbul Belediyesi’nden kamulaştırıldı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin izni olmadan yapılacak yeni termik santral hukuki sıkıntılar yaratabilir.

Halktan gizlendi

Aralık 2021’de halkın katılım toplantısı ise Avcılar sahilinde bulunan EÜAŞ Ambarlı Termik Santrali Sosyal Lokali’nde yapılarak halkın katılımı engellendi.

Ayrıca Ambarlı Mahallesi 2015 yılında verilen barınma hakkı mücalesi ile tanınıyor. Ambarlı Mahallesi, 2005 yılında Afet Riski Altındaki Alan ilan edildi.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur