İdare Mahkemesi’nden Ordu’daki balıkçı barınağı projesine iptal

İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Melet Irmağı ağzına yapılmak istenen balıkçı barınakları hakkında İdare Mahkemesi yeni bir ÇED süreci başlatılması gerektiği gerekçesiyle projenin iptali kararını verdi

İdare Mahkemesi’nden Ordu’daki balıkçı barınağı projesine iptal

İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Melet Irmağı ağzına balıkçı barınakları yapılmak isteniyordu. Ordu Çevre Derneği ise barınaklara karşı olmadığını ancak yapılmak istenen yerin ekolojik açıdan önemli olduğunu ifade etmişti.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MAHKEME KARARINA RAĞMEN BALIKÇI BARINAĞI YAPMAKTA ISRARCI

ORÇEV’in açtığı dava sonrasında Ordu 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen ÇED iptal kararından sonra bu kez de Ordu 2. İdare Mahkemesi Melet Irmağı’nın doğu tarafına yapılmak istenen balıkçı barınağı hakkında da yeni bir ÇED süreci başlatılması gerektiği gerekçesiyle projenin iptali kararını verdi. Mahkeme heyeti kararı oy birliğiyle aldı.

ORÇEV, karar sonrası yaptığı açıklamada şunları dedi:

Dernek olarak kıyılarımızın ve denizimizin ekolojik yapısının korunması için çaba harcadık. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekolojik ve hukuksal durumları göz ardı ederek planlamalar yapıyor. Bütüncül projeleri parçalayarak ÇED sürecini işletmiyorlar. Mahkeme kararında bu da vurgulanmakta. Rıhtımla Melet Irmağı arasında yapılan kıyı düzenleme ve deniz dolguları için dört proje vardı. Bunlara ayrı ayrı dava açtık ve kazandık. En son, Rıhtımla Melet Irmağı arasına ait bütün projenin de hukuka ve ekolojik konuma uygun olmamasından dolayı Ordu 1. İdare Mahkemesi lehimize karar vermişti. Şimdi de Melet Irmağı’nın doğu tarafına yapılan balıkçı barınağı için açtığımız davayı kazandık. Burası için de ÇED süreci işletilmediği için mahkeme lehimize karar verdi. İki karar da Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin “Ben yaptım, oldu” mantığıyla hareket ettiğini kanıtladı. Ordu Çevre Derneği olarak yaşanabilir bir şehir için mücadelemizi sürdüreceğiz.

“Balıkçı barınağına karşı değiliz”

Ordu Çevre Derneği olarak balıkçı barınaklarına karşı olamayız. Balıkçılara barınak gerekli. Ancak Melet Irmağı’nın doğusuna yapılan barınağın yeri uygun değil. Irmağa, denize ve balıklara zarar verir. Melet Irmağı’nın doğusunda 500 metre kadar ilerde eskiden balıkçı barınağı yapılmış, yarım bırakılmış. Bu barınak yenilenebilir. Bu barınak neden tamamlanmamış? Burası değerlendirilebilir.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur