Uygurlar: Yalan haberlere son vermek – Roger Keeran

2019’da Dünya Bankası, profesyonelleri eğitmek için beş üniversite/fakülte/kolej inşa etmek için Çin’e 50 milyon dolar borç verdi. Çinlilerin parayı toplama kampları inşa etmek için kullandığı iddialarıyla karşı karşıya kalan Dünya Bankası, yerinde bir soruşturma yürüttü. Dünya Bankası'nın 11 Kasım 2019’da Washington'da yayımladığı rapor şu şekilde sonuçlandı: “İnceleme bu iddiaları doğrulamadı”

Uygurlar: Yalan haberlere son vermek – Roger Keeran

ABD hükümeti Çin’e karşı soğuk savaşı giderek yükseltiyor. Biden yönetiminin Avustralya’ya nükleer denizaltı tedarik etme anlaşması, CIA’de Çin’e karşı koyma amaçlı yeni bir bölüm oluşturma kararı ve Çin’deki Kış Olimpiyatları’na diplomatik boykot uygulama kararı, ABD’nin yeni soğuk savaşta aldığı saldırgan duruşun sadece üç yakın tarihli işareti. Yeni soğuk savaşın önemli bir parçası, Çin’in insan hakları, demokrasi, kadın hakları, işçi hakları ve Amerikan güvenliği için bir tehdit olduğunu göstermeyi amaçlayan Çin’e yönelik bir ideolojik saldırı dalgasıdır. Tüm bunlar, Amerika’nın Çin’e karşı düşmanlığını haklı çıkarmak ve bu saldırganlık için destek ve korkutulmuş kendi halkının bunun bedelini ödemeye istekli olması için tasarlanmıştır. (Geçtiğimiz günlerde, Biden veya Pentagon’un istediğinden bile 24 milyar dolar daha fazla bir miktarla, Savunma Bakanlığı’na 768 milyar dolar ödenek sunan bir tasarı Senato’dan geçti.) Büyük medyanın her gün büyüttüğü bu ideolojik saldırının merkezinde, Çin’in Sincan özerk bölgesindeki Müslüman Uygur azınlığına karşı soykırım yapıyor olması yer alıyor.

Çoğu politikacının yanı sıra sokaktaki halk da Uygurların kim olduğu, Sincan’ın haritada nerede olduğu, Çin’in Uygurlara yönelik politikasının ne olduğu ve hatta Uygur’un nasıl telaffuz edileceğini bilmese de Uygur soykırımı fikrini hemen kabul ediyorlar. Yaygın cehalet Maxime Vivas’ın kitabını çok değerli kılıyor. Vivas sadece Uygurlar ve Sincan’a bir başlangıç, giriş bilgisi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Sincan’daki Çin politikasını da açıklıyor ve soykırım suçlamasının, Amerikan emperyalist saldırılarını haklı çıkarmaya yarayan Irak kitle imha silahlarıyla ilgili diğer yalanlarla da yakından ilgili olduğu konusunda güçlü bir argüman öne sürüyor.

Vivas’ın kitabı Çin karşıtı zehire panzehir sağlıyor. Vivas’ın kitabı sadece Fransızca olarak mevcut olduğundan, İngilizce bir özeti hak ediyor.

Sincan, Çin’in en kuzeybatısında Orta Asya’nın yanında yer alan ve yüzde 45’i Uygur olan 25 milyon nüfusu barındıran, büyük ölçüde insan yaşamına uygun olmayan 620.000 mil karelik bir alanı kucaklayan, en büyük Çin eyaletidir. Uygurlar büyük ölçüde kırsal ve Müslümanlar.

Birçok Avrupa ülkesi gibi Çin de artan İslami köktendincilik sorunu ve bunun beslediği arka arkaya gelen terör saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. 2008’den bu yana Müslüman köktendincilerin çok sayıda can alan terör saldırıları yaşandı. Bunlar arasında 2008’deki Çin Olimpiyatları’ndan önce düzenlenen ve on altı kişinin ölümüne yol açan bir saldırı, 2014’te bir tren istasyonundaki yolculara düzenlenen ve otuz üç kişinin ölümüne yol açan bıçaklı saldırı ve en korkuncu 2015’te Sincan’daki Han madencilerine yönelik palalı bir saldırı yaşandı.

Çin, 2015 yılından bu yana Sincan’daki İslami köktendincilik, terörizm ve ayrılıkçılık tehditlerine karşı güçlü bir şekilde mücadele etti. Bu politikanın bir kısmı artan gözetim ve tutuklamaları içeriyordu. 2014-2019 yılları arasında Çin, 12.955 terör zanlısını tutukladı ve 2.052 patlayıcıya el koydu. Ancak izlenen politika çoğunlukla Uygurların ve diğer Türk halklarının kültürel, eğitsel ve ekonomik düzeylerini yükselterek İslami köktendincilik, terörizm ve ayrılıkçılıkla mücadele etmek olmuştur. Bu siyaset, Sincan’daki fabrikalara ve madenlere yatırım yapmayı, camiler ve müzeler inşa etmeyi ve Uygurlara mesleki becerileri öğretmek için eğitim merkezleri kurmayı içeriyordu.

Batı medyası, Çin politikalarına Uygur halkının ve kültürlerinin kökünü kazımak için kötü bir politika oluşturmuş gibi davrandı. Batı’daki kaynaklar eğitim merkezlerini toplama kampları ve eğitimle beyin yıkama merkezleri olarak tasvir ediyor. Vivas suçlamaları şöyle sıralıyor: “Çinliler Uygurları domuz eti yemedikleri veya alkol almadıkları için hapsettiler”, “milyonlarca Uygur’u toplama kamplarına gönderdiler”, “canlı insanlardan organ toplayarak yurtdışına sattılar”, “kadınları sterilize ettiler”, “kadınlara ve erkeklere tecavüz ettiler”, “insanların beyinlerini yıkadılar”, “çocukları anne babalarını ihbara zorladılar”, “camileri yıktılar” vb. Çin bu suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Vivas, en sansasyonel suçlamalardan bazılarının şeytani bir şekilde yalan olduğunu, doğrulanabilir gerçeklerle çeliştiğini veya bağımsız müfettişler tarafından reddedildiğini gösteriyor.

Kendisine bağımsız Alman araştırmacı diyen Hristiyan yobaz Adrian Zenz’in durumunu ele alalım. Zenz, 2019 yılında 1,8 milyon Uygur’un toplama kamplarında eğitildiğini ve Uygurlar arasında düşen doğum sayısının soykırımın kanıtı olduğunu iddia etti. Uygurlar arasındaki doğum oranı düştü, ancak Vivas, büyüyen kentleşme, yükselen yaşam standartları ve Uygur halkının artan eğitim seviyesi de dahil olmak üzere birçok olumlu nedene işaret ediyor. Dahası Vivas, Uygur çocuklarının ölümünün altmış yıl önceki binde 420 ile 600 arasındaki sayısının, bugün binde 10,03’e gerilediğine dikkat çekiyor. Ayrıca, son 40 yılda Uygur nüfusu 5 milyon 550 binden 12 milyon 720 bine yükseldi. Bu, sözde imha edilen bir nüfus için beklenecek bir şey değil.

Çinlilere karşı kullanılan ünlü bir davada, Zumret Dawul adında Uygur bir kadın, Çinli yetkililerin kendisini yeniden eğitim kampına hapsettiklerini ve rahminin cerrahi olarak alınmasına zorladıklarını iddia etti. Çinliler, hiçbir zaman bir eğitim merkezine kaydolmadığını ve üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra tüplerini kendi isteği üzerine bağladığını söyledi. Dawul’un kardeşi kız kardeşinin hikayesinin yalan olduğunu söyledi ve hastane de Dawul’un ameliyata izin vermek için imzaladığı bir belgeyi ortaya çıkardı.

Çok yayılan başka bir haberde, ABD’de yaşayan Uygur bir doktor, 15 Mart 2019’da Özgür Asya Radyosu’na verdiği demeçte, zengin Suudi Arabistanlılarla birlikte Çin’deki Müslümanlar arasında “helal organ” toplamak için yasa dışı bir plana dahil olduklarını söyledi. Altı gün sonra, bir “aldatmacayı” teşvik ettiğini bildirerek sözlerini geri aldı ve özür diledi. Bu doktor suç işlediğini itiraf etmesine rağmen, hiçbir kurum bu yalanı için suç duyurusunda bulunmadı.

Çinlilerin camileri yıktığı suçlamasına gelince, Vivas sadece yıkılan camilerin yapısal olarak tehlikeli veya harap olduğunu ve dini liderler ve cemaatlerle istişare ederek bunların yerini yeni ve genellikle daha büyük camilerin aldığını yanıtlıyor. Yetmiş yılda Sincan’daki cami sayısı 2 binden 24 bin 400’e yükseldi. Sincan’da her 530 Müslüman için bir cami vardır.

2019’da Dünya Bankası, profesyonelleri eğitmek için beş üniversite/fakülte/kolej inşa etmek için Çin’e 50 milyon dolar borç verdi. Çinlilerin parayı toplama kampları inşa etmek için kullandığı iddialarıyla karşı karşıya kalan Dünya Bankası, yerinde bir soruşturma yürüttü. Dünya Bankası’nın 11 Kasım 2019’da Washington’da yayımladığı rapor şu şekilde sonuçlandı: “İnceleme bu iddiaları doğrulamadı.”

En önemlisi, Vivas, kitle iletişim araçları ve ABD’li yetkililer tarafından yayılan izlenime rağmen, Çin’in Uygurlara yönelik soykırım suçlamasının Birleşmiş Milletler tarafından desteklenmediğine dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler’in bu suçlamaları desteklediği izlenimi, 13 Ağustos 2018’den sonra, aynı zamanda Fordham Üniversitesi Leitner Uluslararası Hukuk ve Adalet Merkezi’ndeki bir araştırmacı olan insan hakları konusunda uzmanlaşmış Amerikalı avukat Gay Johnson McDougall’ın, BM’nin Cenevre’deki merkezinde Çin’in milyonlarca Uygur’u gözaltı merkezlerinde veya toplama kamplarında tuttuğuna dair sansasyonel bir suçlamada bulunmasıyla ortaya çıktı. McDougall, bilgilerinin güvenilir kaynaklardan geldiğini söylemek dışında hiçbir doğrulama sağlamasa da, suçlamalar New York Times, Wall Street Journal, Financial Times ve diğer haber kuruluşları tarafından yaygın olarak perakende olarak kullanıldı ve yayıldı. Bu belgelerde, Amerikan CIA casusluk örgütünün sivil kolu olan NED (Ulusal Demokrasi Bağışı) tarafından finanse edilen Dünya Uygur Kongresi ve Çin İnsan Hakları Savunucuları gibi sözde insan hakları örgütleri dışındaki bağımsız gruplarla karşılaştıran, suçlamaları doğrulayacak bağımsız bir çaba yoktu.

Dahası, ABD, Çin’den sadece Sincan’daki Uygurların haklarına saygı göstermesini isteyen bir kararı BM’ye geçirtmeye çalıştığında, BM’nin 193 üye ülkesinden sadece 39’u bunu destekledi. Soykırım suçlamalarının büyük kısmı CIA veya Ulusal Demokrasi Bağışı ile bağlantılı kişi veya grupların ürünü. Örneğin, Çin’in Uygurlara yönelik muamelesine yönelik önemli bir saldırı kaynağı, 2004 yılında Almanya’nın Münih kentinde kurulan ve Doğu Türkistan adını verdiği Sincan’ın bağımsızlığını savunan, kendi kendini insan hakları örgütü ilan eden Dünya Uygur Kongresi’nden (WUC) geliyor. WUC’un birkaç lideri, her ikisi de CIA’nın yarattığı Radio Free Asian (Özgür Asya Radyosu) ve Radio Free Europe/Radio Liberty (Özgür Avrupa Radyosu/Özgürlük Radyosu) kurumlarında görev alıyorlardı. Dahası, WUC, CIA’nın yumuşak kolu olan Ulusal Demokrasi Bağışı (NED) tarafından cömertçe finanse ediliyor.

***

Vivas, eski bir posta çalışanı ve Fransız Komünist Partisi’nin eski bir üyesidir. (Ancak posta tesisi kapandıktan sonra yazar olmuştur ve Çin yanlısı bir partinin üyesi değildir.) Uygurlarla ilgili bu kitaptan önce Tibet ve oradaki Çin politikaları üzerine bir kitap yazdı. Vivas, Tibet ve Sincan’ı (iki kez) ziyaret etmesine rağmen, Mandarin veya Uygurca okuyamaması veya konuşamaması doğal olarak araştırmalarını sınırlamıştır. Bununla birlikte, herhangi bir girişimci gazetecinin kullanabileceği ilk elden gözlemleri ve kaynakları kullanan Vivas, değerli bir kitap ve Uygurlara yönelik Çin’in soykırımı suçlamasının sadece sahte değil, aynı zamanda ABD hükümeti tarafından finanse edilen gruplar tarafından sistematik olarak teşvik edildiğine dair ikna edici bir argüman üretti.

20 Ocak 2022

[mltoday.com’daki İngilizce orijinalinden Mehmet Bayram tarafından Sendika.Org için çevrilmiştir]

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur