Sağlık emekçileri iş tanımı, ücret iyileştirmesi ve sağlıkta şiddet yasası talepleri için eylemde

Sağlık emek ve meslek örgütleri Ankara'da sağlık emekçilerinin ücretlere ve çalışma koşullarına dair taleplerini açıklamak için İbni Sina Hastanesi'nde eylemdeydi

Sağlık emekçileri iş tanımı, ücret iyileştirmesi ve sağlıkta şiddet yasası talepleri için eylemde

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası’nın (Dev Sağlık-İş) “Sağlık emekçisiyiz, haklarımızı istiyoruz!” kampanyası kapsamında çeşitli illerde taleplerini açıkladığı eylemler yapıldı. Ankara’daki eylem ise diğer sağlık emek ve meslek örgütlerinin katılımıyla İbni Sina Hastanesi’nde yapıldı. Dev Sağlık-İş’in yanı sıra Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Ankara Tabip Odası (ATO) ve Ankara Diş Hekimleri Odası’nın katıldığı eylemde basın açıklaması öncesinde kurum temsilcileri neden bu eylemde olduklarını açıklayan konuşmalar yaptı.

“Sağlık bütçesi sorunları çözmek için yeterli değil”

Eylemde ilk sözü SES Ankara Şube Eşbaşanı Kubilay Yalçınkaya aldı. Yalçınkaya, 2022 yılının sağlık emekçilerinin sorunlarının büyüdüğü bir yıl olduğunu söyleken 2021 Ağustos’undan itibaren hazırlanmaya başlanan sağlık bütçesinin sağlık sisteminin sorunlarını çözmek şöyle dursun, sağlık emekçilerinin reel ücretlerinin korunmasına bile yetmeyeceğini ifade etti. Yalçınkaya, sağlık emekçilerinin ortak mücadelesinin süreceğini vurgulayarak konuşmasını bitirdi.

Hekimler, talepleri karşılanmazsa G(ö)rev eylemi yapacak

Yalçınkaya’nın arından sözü Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç aldı. Karakoç bu sene içinde Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan Beyaz Yürüyüş ve Beyaz Nöbet eylemlerine değindi. Sağlık bütçesinin özel sağlık kuruluşları baz alınarak hazırlandığına vurgu yapan Karakoç, talepleri için yeniden Beyaz Nöbet’te olduklarını ve bütün sağlık emekçilerini kapsayan yasal düzenleme yapılmaması durumunda 8 Şubat’ta iş bırakacaklarını açıkladı.

Diş hekimleri ekonomik haklarını istiyor

Ankara Diş Hekimleri Odası’ndan Gamze Burcugül ise diş hekimlerinin pandemi sürecinde görevleri olmamasına rağmen filyasyonda görevlendirilmesine ve diş hekimlerinini ekonomik sorunlarına değindi. Burcugül, bu konudaki taleplerini dillendirmek için orada bulunduklarını söyledi.

Sağlık emekçilerinin talepleri var!

Konuşmalarının ardından Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası’ndan Reyhan Tüfekçi, ortak basın açıklamasını okudu. Tüfekçi, pandemi sürecinde sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlara değinirken sağlığın bir ekip işi olduğunu vurguladı. Sağlık işçilerinin sürekli bir ayrımcılığa maruz kaldığını ifade eden Tüfekçi, sağlık emekçilerinin taleplerini de okudu. Talepler şöyle:

  • Sağlık emekçileri açısından kazanılmış bir hak olan “haftada 40 saat çalışma” istiyoruz!
  • Taşeron döneminden gelen keyfiyet ve hukuksuzlukların artık son bulmasını, yaptığımız işlerin belirlenmesini ve görev tanımlarımızın yapılmasını istiyoruz!
  • 12 saatlik çalışmalarımız 11 saat gösteriliyor. Ara dinlenme ve yemek molalarımızın düzenlenmesini istiyoruz!
  • 696 Sayılı KHK ile getrilen “Zorunlu Emeklilik” uygulamasının son bulmasını, tayin ve becayiş hakkımızı istiyoruz!
  • Etkili bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz!

Ankara’daki eylemin yanı sıra Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde de eylem yapıldı.

Sendika.Org/Ankara

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur