Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde Beyaz Nöbet: “Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz”

Sağlık emek ve meslek örgütleri Beyaz Nöbet kapsamında İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelerek "Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz" dedi

Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde Beyaz Nöbet: “Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz”

Sağlık emek ve meslek örgütleri, bugün (2 Şubat) saat 12.30’da İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelerek “Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz” dedi.

İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, Genel Sağlık İş, Dev Sağlık İş, Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği (TAHUD) ve Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası’nın katıldığı eylemde kurum temsilcileri söz aldı. Konuşmalarının ardından ortak basın açıklamasını okundu. Açıklamada şunlar söylendi:

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte halkın sağlık hakkı, sağlık emekçilerinin de çalışma hakları giderek geriletilmiş, sağlık alanı bile isteye çökertilmiştir. Sağlık sisteminin çökertilmesi halkın nitelikli sağlık hakkına erişememesine neden olmaktadır. Sağlık sisteminde yaşanan sorunların sorumlusu hekimler, diş hekimleri, veterinerler, eczacılar, hemşireler, laborantlar, yani sağlık alanında görev yapan çalışan sağlık emekçileri değildir.

Sağlık emekçileri yetersiz istihdamın ve kışkırtılmış sağlık talebinin karşısında tükenmekte, aşırı iş yükü ile çalışmaya zorlanmaktadır. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca yaşanabilecek temel ücrete erişmek yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yalanları ile geçiştirilmektedirler. Performans ile sağlık çalışanları birbirine düşman edilmekte, nicelik niteliğe yeğlenmektedir. Sağlıkta şiddetin yaşanmadığı tek bir gün geçmemektedir. Güvenli işyerleri ve etkili bir şiddet yasası ise gündemde bile değildir.

Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni ve ekonomik sorunların yanı sıra liyakatsiz atamalar, yönetici mobbingleri, KHK’ler ve soruşturmalar ile sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık emekçilerinin sosyal ve siyasal sağlık hakkı ihlal edilmektedir. Bizler artık sağlık veremez hale getirilen çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kere daha ifade ediyoruz.

“Bizler, emeği üretenler yeni bir sağlık sistemi mümkün diyoruz”

Açıklamada sağlık hizmetlerinde koruyucu sağlığın öncelendiği bir sitemin mümkün olduğu şöyle belirtildi:

Sağlık çalışanlarının talepleri ile halkın sağlık hakkı talebi birbirinden ayrı düşünülemez. Bizler, emeği üretenler yeni bir sağlık sistemi mümkün diyoruz. Genel sağlık hizmetlerinde, katkı-katılım payları, ilave ücretler ile halkın cebinden parasının çıkmadığı, ilaç krizinin yaşanmadığı, halkı özel sektöre yönlendirmeyen, yaşam alanlarına yakın hastanelerin kapatılmadığı, şehirden uzak şirket hastaneleri ile sermayeye bütçenin ayrılmadığı, koruyucu sağlığın öncelendiği bir sistemi kurmak mümkün.

“Tasarının Meclis’e getirilmemesi halinde 8 Şubat günü uyarı G(Ö)REV’inde olacağız”

Tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan kanun teklifnin geri çekilmesi gerektiği şöyle ifade edildi:

Öncelikle hekimlerin ve diş hekimlerin bir kısmının gelirlerinde düzenleme içeren ama onlar arasında dahi eşitsizlik yaratan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan tasarının geri çekilmesine, Ocak ayında görüşüleceği söylenmesine rağmen hâlâ görüşülmemesine itiraz ediyoruz. Tasarı kapsayıcılığı arttırılarak derhal Meclis’e getirilmelidir. Meclis’e gelene kadar genel merkezlerimizde, sağlık kurumlarında, Ankara’da TTB’de NÖBETTE olacağız. Tasarının Meclis’e getirilmemesi halinde 8 Şubat günü uyarı G(Ö)REV’inde olacağımızı buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz.

Açıklamanın sonunda talepler sıralandı. Bugün ayrıca birçok ilde sağlık emek ve meslek örgütlerinin Beyaz Nöbet kapsamında eylemleri oldu.

Eylemden fotoğraflar:

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur