8 Mart Kadın Platformu, Büyük Kadın Buluşması’na çağrı yaptı: “Değiştirecek gücümüz var”

8 Mart Kadın Platformu, İstanbul Kadıköy'de düzenlenecek Büyük Kadın Buluşması için çağrı yaptı. Platform, bugün (18 Şubat) İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde bir araya gelerek basın toplantısı yaptı. "Yoksulluğa, şiddete, sömürüye karşı mücadelemizi büyütüyoruz" yazılı pankartın açıldığı açıklamada "Değiştirecek gücümüz var" denildi

8 Mart Kadın Platformu, Büyük Kadın Buluşması’na çağrı yaptı: “Değiştirecek gücümüz var”

8 Mart Kadın Platformu, İstanbul Kadıköy’de düzenlenecek Büyük Kadın Buluşması için çağrı yaptı. Platform, bugün (18 Şubat) İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde bir araya gelerek basın toplantısı yaptı. Kadınlar, “Yoksulluğa, şiddete, sömürüye karşı mücadelemizi büyütüyoruz” yazılı pankart açtı. Açıklamada şunlar söylendi:

İktidar, içine saplandığı ekonomik ve politik çıkmazın ağır faturasını bizlere kesmek istiyor. Ekonomik kriz derinleşiyor, kadın yoksulluğu artıyor. Hayatımıza göz diken, emeğimize el koyan, bizi ailede, sokakta, işte erkek şiddet döngüsüne hapsetmek isteyen erkek egemenliği ve sermaye düzeni; kadın düşmanlığını, emek sömürüsünü, transfobiyi, LGBTİ+fobiyi, baskı ve şiddeti büyütüyor. Yükselen enflasyon oranları ile temel geçim kaynaklarına, ped, tampon gibi en temel sağlık ürünlerine dahi ulaşamıyoruz. Bunun karşısında ise bizler en iyi bildiğimiz, en güvendiğimiz şeyi yapıyor dayanışmamızı ve mücadelemizi büyütüyoruz!

“Değiştirecek gücümüz var”

6 Mart günü saat 13.30’da Kadıköy’de 8 Mart Büyük Kadın Buluşması’nda bir araya geleceklerini basın toplantısıyla duyuran kadınlar açıklamanın devamında şunları söyledi:

Kadın ve trans cinayetlerine karşı önlem almak yerine İstanbul Sözleşmesi’nden çıktılar. 6. Yargı Paketi’yle nafakaya süre sınırı ve aile hukukunda arabuluculuk sistemini getirmeye çalışıyor, kazanımlarımızı hedef alıyorlar. Aysel Tuğluk başta olmak üzere birçok tutsak kadına dönük sistematik baskı ve hak ihlalleri uyguluyorlar. Kriz ve pandemi karşısında uyguladıkları ekonomi ve sağlık politikaları ile esnek ve güvencesiz işlere mahkûm ediyor, bakım emeğimizi yok sayıyorlar.

Ancak bizim değiştirecek gücümüz var!

Biz, gücümüzü tüm dünyada biriken ve sokaklara taşan kadınların öfkesinden, yaşamak için hayatını savunan kadınların cesaretinden ve insanca çalışma koşulları için direnen, greve çıkan işçi kadınların mücadelesinden alıyoruz!

Hayatlarımızı kuşatan patriyarkaya, erkek-devlet şiddetine, ekolojik yıkıma, sömürüye ve faşizme karşı; isyanımızı, öfkemizi, mücadelemizi her yerde büyütüyoruz. Özgürlüğümüzü ve hayatlarımızı savunmak için bir aradayız ve bir arada olmaya devam edeceğiz.

Erkek egemenliğine, emek sömürüsüne, işsizliğe, yoksulluğa, esnek ve güvencesiz çalışmaya, artan erkek devlet şiddetine ve cezasızlık politikalarına, savaşa, cezaevlerinde ve sokakta mücadelemize dönük artan şiddet ve hak ihlallerine, ayrımcı ve nefret dili ile LGBTİ+ları, göçmen ve mültecileri hedef haline getirenlere, iktidarın da ana akım muhalefetin de vaatlerine karşı ortak mücadelemizi yükseltiyoruz!

Bu ülkede yaşayan bütün kadınlar her an şiddetle, tehditle karşı karşıya. Toplumun hangi kesiminden olursa olsun kadınlar, erkek şiddetine karşı savunmasız bırakılmak isteniyor.
Pandemiyi fırsata çevirip kadınların emeğini değersizleştiriyorlar. Hayatlarımızı virüs ve ağır çalışma koşullarıyla tehlikeye sokuyor, ev işlerini, bakım işlerini, çocukların eğitimini her zamankinden daha çok kadınların üzerine yüklüyorlar. Evleri bizler için bir kapan haline getiriyor, kıdem tazminatımıza, güvenceli çalışma hakkımıza göz dikiyorlar.

İşyerlerimizde, evlerimizde, üniversitelerimizde, sendikalarımızda, sokaklarda bulunduğumuz her alanda her gün verdiğimiz mücadeleyi 8 Mart’ta örgütlü bir şekilde alanlara taşıyoruz!

“6 Mart’ta saat 13.30’da Kadıköy’de Büyük Kadın Buluşması’ndayız”

Açıklamanın sonunda şunlar söylendi:

  • 6284 etkin şekilde uygulansın, cezasızlık politikaları son bulsun diye…
  • Nafaka hakkımız korunsun, kazanımlarımıza dönük saldırılar dursun diye…
  • Cezaevlerinde hak ihlallerine son verilsin, tutsaklara özgürlük diye…
  • Güvenceli iş ve insanca yaşayacak bir ücret sağlansın diye…
  • Ücretsiz kreş ve bakım merkezleri arttırılsın diye…
  • HPV aşısı ve kadın hijyen ürünleri ücretsiz olsun diye…
  • İşyerlerinde cinsiyete dayalı ayrımcılık son bulsun, ILO 190 imzalansın diye…

“Değiştirecek gücümüz var” demek için 6 Mart’ta saat 13.30’da Kadıköy’de Büyük Kadın Buluşması’ndayız!

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur