Marmarisli yaşam savunucuları: Koruma bölgesi yaşlı bakımevi makyajı ile betonlaşmaya hazır hale getiriliyor

Marmaris Kent Konseyi ie MUÇEP, Muğla Valiliği'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli İl Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden duyurduğu imar değişikliği kararının kabul edilemez olduğunu belirterek kararın derhal geri çekilmesini talep etti

Marmarisli yaşam savunucuları: Koruma bölgesi yaşlı bakımevi makyajı ile betonlaşmaya hazır hale getiriliyor

Marmaris Kent Konseyi ie MUÇEP, Muğla Valiliği’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli İl Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden duyurduğu “Muğla İli, Marmaris İlçesi, Hisarönü Mahallesi, 142 Parselde Yaşlı Bakımevi, Özel Rekreasyon Alanı, Özel Rekreaktif Alan ve Park Alanı Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği” kararının kabul edilemez olduğunu belirtti. Kararın derhal geri çekilmesini talep etmek için yaşam savunucuları, Marmaris Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İlçe Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak itiraz dilekçelerini sundu.

Yapılan basın açıklamasında “Marmaris Kent Konseyi olarak süresi içinde gerekli araştırmalarımızı yaparak itiraz dilekçemizi oluşturduk. İncelemelerimiz sonucunda kentin imar değişikliğinin tek parseli hedefleyerek yapılması Anayasanın eşitlik ilkesi gereği kabul edilemez bir durumdur. Hele değişiklik yapılacak yer Barcelona, Ramsay gibi uluslararası antlaşmalarla korunuyorsa, bu antlaşmaları destekleyecek yasalar ve yönetmeliklerimizde olduğuna göre durum daha da vahim bir hal almaktadır. 142 nolu parsele yaşlı bakımevi yapılacak denmektedir ama askıdaki evrak eklerine bakınca yaşlı bakımevinin önüne yat limanı eklendiği görülmüştür. Acaba hedef önce imara kapalı Özel Çevre Koruma Bölgesinde yaşlı bakımevi makyajı ile alana imar izni almak, imar yasağı olan bölgeyi yapılaşmaya, betonlaşmaya hazır hale getirme midir?” diye soruldu.

Açıklamada “Marmaris Belediyesi’nin, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ve DSİ’nin imar değişikliğinin uygun olmadığı şeklinde kurumsal yazıları da mevcuttur” denilerek şöyle devam edildi:

Kurumsal görüşlerin ve dilekçemizde yer alan itirazlarımızın değerlendirilerek yapılmaya çalışılan imar planı değişikliğinden vazgeçileceğini umuyoruz.

Son günlerde gerek ilçemizde gerekse ilimizde bu ve benzer projelerle denizlerimiz, ormanlarımız, havamız ve tarım alanlarımız tehdit altındadır. Tehdit kurdundan kuşuna, ormanından çiçeğine, balından arısına bütün yaşayanlaradır.

Marmaris Kent Konseyi ve MUÇEP olarak bu türden çevresel tehdit içeren projelere karşı bir bilinç oluşturmak ve hep beraber itiraz etmek için çaba gösteriyoruz. Beklentimiz halkımızın tarafgirlikle değil bilimsellik ile projeleri değerlendirmesi ve kişisel çıkarı bir yana bırakarak toplumsal fayda için doğrunun yanında yer almasıdır.

Dünyanın hiçbir yerinde kişisel fayda kamusal faydanın önüne geçemez.

Açıklamanın ardından itiraz dilekçeleri Marmaris Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İlçe Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur