Erdoğan’dan sansür genelgesi: “Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya yönelik faaliyetlere karşı…”

Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Resmi Gazete'de genelge yayımlandı. Genelgede "temel değerler, milli ve manevi değerler, birtakım semboller, toplum yapısı, milli kültürümüz, örtülü faaliyetler" gibi sınırları belirlenmemiş ve yoruma açık ifadeler yer alıyor

Erdoğan’dan sansür genelgesi: “Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya yönelik faaliyetlere karşı…”

Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, “dijitalleşme çağında kitle iletişim araçlarının sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanılmasını temin etmek ve olası zararlı etkilerinden korunmak” için gerekli tedbirleri almanın elzem hale geldiği belirtildi.

Genelgede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41’inci maddesinin “aileyi Türk toplumunun temeli olarak” tanımladığı, “Gençliğin korunması” başlıklı 58’inci maddesinin ise “gençleri kötü alışkanlıklardan, cehaletten korumak” için gerekli tedbirlerin alınacağını düzenlediği söylendi. Genelgenin devamında şu ifadeler yer aldı:

Milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek, geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin, sosyal medya ortamları da dahil bazı mecralardaki tüm yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayımların zararlı içeriklerine maruz kalmaları sonucu bedensel ve zihinsel gelişimlerinin olumsuz etkilenmesini önlemek adına gereken adımların kararlılıkla atılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak. Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak, aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek.

Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek. Toplumun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır.

Bu itibarla milli ve manevi değerlerimize uymayan yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumunu, çocukları ve gençliği hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayılımının önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibinin ve gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.

Sosyal medyada tepkiler dile getirildi:


Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur