Devrimci Gençlik’in yeni sayısı çıktı: “Üniversiteden sokağa isyanı örgütlemeye”

Emperyalizme, Faşizme Karşı Devrimci Gençlik dergisinin 14. sayısı çıktı

Devrimci Gençlik’in yeni sayısı çıktı: “Üniversiteden sokağa isyanı örgütlemeye”

Emperyalizme, Faşizme Karşı Devrimci Gençlik dergisinin 14. sayısı çıktı.

14. sayının omurgasını mevcut sistemin içinde bulunduğu çoklu krizler ve bu krizli ortamdaki devrimci muhalefet açısından olanaklar oluşturuyor. Neoliberal kapitalizmin ve onun icrasını mümkün kılan faşizmin içinde bulunduğu krizleri analiz eden Devrimci Gençlik, krizle birlikte niteliği sertleşen rejim karşısında halkın çeşitli kesimlerinin özsavunma biçimindeki örgütlenmesinin imkanlarını tartışıyor.

Boşluk bulunan her alanda ortaya çıkan hareketlerin bu krizli ortamda potansiyelinin de yükseldiğine vurgu yapılırken üniversitelerdeki devrimci potansiyelin açığa çıkarılması noktasında barınma sorununa karşı yürütülen hareketler ve Boğaziçi direnişi üzerinden çıkarımlar yapılmış.

“Büyük değişim ve krizlerle AKP’nin yarattığı enkazdan payını alan gençlik ve üniversitenin durumu asıl hareket zeminimiz” diyen Devrimci Gençlik, “Neoliberalizmin üniversitedeki tahribatı” dosyasıyla üniversitelerin mevcut durumunu analiz ediyor.

Feminist hareketin faşizme karşı mücadeledeki konumlanışının tartışıldığı yazıda ise üniversitenin feminist özsavunma örgütünün inşasıyla erkek şiddetine karşı mücadele edilirken, alan çalışmalarıyla (feminist, hukuk, feminist sağlık, feminist iktisat…) feminist bilgi üretim süreçleri garanti altına alınmasının önemine değinildi.

Son dönemlerin en önemli sınıfsal dinamiklerinden olan göçmen emeği de bu sayıda yerini aldı.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur