Çorlu Tren Katliamı’nın siyasi sorumlularını gizleyen bilirkişi Bedri Duman’a meslekten bir ay men cezası

Çorlu Tren Katliamı soruşturmasına bilirkişi olarak atanan makine mühendisi Bedri Duman, teknik veriler TCDD Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığını işaret etse de bu kurumların asli sorumluluğunu yok sayan bir rapora imza attı. Bu raporu sonrası yapılan şikayet üzerine Makine Mühendisleri Odası'nca başlatılan soruşturma sonucu, Duman'a meslekten bir ay men cezası verildi

Çorlu Tren Katliamı’nın siyasi sorumlularını gizleyen bilirkişi Bedri Duman’a meslekten bir ay men cezası

8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 76 kişinin de yaralandığı Çorlu Tren Katliamı’nın dava dosyasına bilirkişi olarak atanan makine mühendisi Bedri Duman’a, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası tarafından meslekten bir ay men cezası verildi.

Çorlu Tren Katliamı soruşturmasına bilirkişi olarak atanan Duman, teknik veriler TCDD Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığını işaret etse de bu kurumların asli sorumluluğunu yok sayan bir rapora imza atınca, hakkında TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma sonucunda çıkan kararda şu ifadeler yer aldı:

19.09.2019 tarihli şikayet dilekçeniz uyarında, Oda Yönetim Kurulu’nun 13.11.2019 tarih ve 4508 no’lu kararı ile söz konusu üye hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili olarak Oda Onur Kurulu’nca yürütülen kovuşturma neticesinde 2020/452 dosya no ile 24.11.2020 tarih ve 96 no’lu toplantısında ‘1 (bir) ay süreyle serbest sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmasına’ karar verilmiştir.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur