Ciddi bir UYARI: EMO Ankara Şubesi’nde seçim neden kaybedildi?

Bugün ülke siyasetinde izlenen yolun EMO Ankara Şubesi’nde de izlendiğini görüyoruz. Sola sırtını dönerek sağı örgütleyen ve onunla ittifak yapan, ağır ekonomik ve siyasi krize yönelik halkın tepkilerini sokağı yasaklayarak susturmaya çalışan, halk iradesinin siyaseti biçimlendirmesine set çeken CHP’nin, güçlendirdiği sağ ile seçimlerde ve sonrasında nasıl bir sonuçla karşılaşacağını buradan öngörebiliriz

Ciddi bir UYARI: EMO Ankara Şubesi’nde seçim neden kaybedildi?

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesinin 26. Dönem Genel Kurulu 15-16 Ocak’ta yapıldı. Genel Kurul sonucu “Sol bölündü, Şube seçimini AKP-MHP’lilerin oluşturduğu liste kazandı” haberleri ile ülke gündemine girdi. AKP’nin elektriğe %50 ilâ %129 arasında abone gruplarına göre değişen oranlarla zam yaptığı, halen tepkilere cevap dahi veremediği bir ortamda ağırlıklı olarak AKP-MHP’lilerin oluşturduğu Frekans Mühendisler Platformu EMO Ankara Şubesi’nin seçimlerini kazandı.

Ankara Şubesi’nin geleneğinde, Genel Kurul öncesi yapılan ön seçimle demokratların listesinin belirlenmesi ve Genel Kurula bu şekilde gidilmesi yer alırdı. Bu dönem Demokrat Direnç Grubu-Çağdaş Mühendisler ön seçimi reddettikleri için iki liste oluştu, Demokrat Mühendisler ve Demokrat Direnç-Çağdaş (DD-Ç) Mühendisler olarak iki ayrı liste ile seçime gidildi. Son anda listeleri birleştirmek için DD-Ç grubunun yönetim ve üst kurul delege talepleri (pazarlıkları) Demokrat Mühendisler grubu tarafından kabul edilmediği için durum değişmedi, iki liste ile seçime gidildi. Sonuçta iktidar yanlısı Frekans Mühendisler platformuna seçim kaybedildi.

EMO Ankara Şubesi’nin bir önceki Genel Kurulunda da demokrat gruplar iki liste halinde seçime gitmiş ve seçimi Oda’nın gelirlerini artırmak için ticari faaliyetlerinin artmasını savunan Demokrat Direnç-Özgürlükçü Mühendisler-Çağdaş Mühendisler bugün Frekans Grubu olarak seçime giren grup üyelerinin desteği ile seçimi kazanmıştı. İki yıllık çalışma döneminde Demokrat Direnç-Çağdaş Mühendisler olarak EMO Ankara Şubesi’ni yöneten bu grup, Demokrat Mühendislere (sol, sosyalist, sosyal demokrat üyelerden oluşuyor) sırtını dönerek, özellikle Ankara dışındaki temsilciliklerde sağı örgütleyerek Genel Kurula hazırlandı. Sağın desteği ile seçimleri yine kazanacağını düşünerek ön seçimi reddetti. Güçlenen sağ ise demokratların iki liste ile girdiği seçimde liste çıkararak oyların 1/3’ünü alarak seçimi kazandı.

Bu yabancısı olduğumuz bir durum değil. Bugün ülke siyasetinde izlenen yolun EMO Ankara Şubesi’nde de izlendiğini görüyoruz. Sola sırtını dönerek sağı örgütleyen ve onunla ittifak yapan, ağır ekonomik ve siyasi krize yönelik halkın tepkilerini sokağı yasaklayarak susturmaya çalışan, halk iradesinin siyaseti biçimlendirmesine set çeken CHP’nin, güçlendirdiği sağ ile seçimlerde ve sonrasında nasıl bir sonuçla karşılaşacağını buradan öngörebiliriz.

Demokratların yenilgisinde elbette bir grubun tutumu salt belirleyici değildir. Demokrat Mühendisler listesini oluşturan gruplar emekten yana, eşitlik, özgürlük, adalet, laiklik gibi ilkelerin etrafında bir araya gelmiş olmalarına rağmen, mesleğin uygulama alanlarında (enerji, haberleşme, inşaat gibi) kamu yararını önceleyen, işsizlik, ücretler, çalışma koşullarında yaşanan sorunları meslektaşları ile birlikte çözüm oluşturacak, AKP’nin neoliberal uygulamalarıyla budadığı mesleki hakları geliştirecek, üyelerin tamamını kapsayacak ortak politik programa sahip değildir. Bu politikasızlık nedeniyle gruplar, seçim hesaplarını, pazarlıkları, grup çıkarlarının her şeyin üstünde tutmaya yönelirken üye ile bağlarını da azaltmaktadır. Sonuçta, 17.000 üyeli bir şubenin Genel Kurulu 3.200 üyenin katılımı ile gerçekleştiriliyor.

EMO Ankara Şubesi 26. Genel Kurulu sonucu, “her şerden bir hayır çıkar” atasözünü de akla getiriyor. Yapılan yanlışlar önümüzde dururken aynılarını tekrarlamamak, ülke çökerken meslek odalarının kuruluşunun gereği olarak meslek alanlarından doğru yeniden inşanın programı ile bir araya gelmek, Elektrik Mühendisleri Odası’nın yeni dönemini şekillendirmek gerekiyor.

Geç değil!

Hatta yeni başlıyoruz!


Sendika.Org, yayın hayatına başladığından bu yana işçi sınıfı hareketinin, solun ve genel olarak toplumsal muhalefetin gündemine ilişkin, farklı politik perspektiflerden düşünsel katkılara açık bir tartışma platformu olagelmiştir. Sitemizde yayımlanan yazılar yayın kurulunun politik perspektifiyle uyumluluk göstermeyebilir. Amacımız, mücadelenin gereksinim duyduğu bilimsel ve politik bilginin üretimini zenginleştirecek tüm katkılara, yayın ilkelerimiz çerçevesinde, olabildiğince yer verebilmektir.

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur