Aydın’da JES projesi için verilen ÇED olumlu kararının iptali Danıştay’dan döndü

Sarı Zeybek JES projesi için verilen ÇED olumlu kararının iptali Danıştay'dan döndü. Kızılcaköy yakınındaki JES için yeniden bilirkişi incelemesi yapılacak

Aydın’da JES projesi için verilen ÇED olumlu kararının iptali Danıştay’dan döndü

Aydın’ın İncirliova ve Efeler ilçelerine bağlı Kızılcaköy, Dereağzı ve Gerenkova köylerinde yapılmak istenen Sarı Zeybek JES projesi için verilen ÇED olumlu kararının iptali Danıştay’dan döndü. Danıştay alanda bilirkişi incelemesi yapılmadan karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

Kızılcaköy Çevre Derneği ve Kızılcaköylüler tarafından açılan davada Aydın 1. İdare Mahkemesi “Sarı Zeybek JES (54MWe)” adlı projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararını iptal etmişti. Mahkeme kararına proje dosyası üzerinde yapılan bilirkişi keşfi raporunu esas olarak almıştı. Mahkeme, bilirkişi raporunda yer verilen hava kirliliği verilerine ilişkin tespit ve değerlendirmeler ile yeraltı su akiferlerinin korunması için alınması gereken tedbirlerin yetersiz olduğu yönünden yapılan değerlendirmeleri göz önünde bulundurarak ÇED Olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varmıştı.

Bakanlık ve şirket kararı temyiz etti

Yerel mahkemenin bu kararını bakanlık “projede kamu yararına aykırı bir yön bulunmadığı”, şirket ise ÇED raporundaki verilerin akredite laboratuvarlarda hazırlandığı, bu nedenle yeterli olduğu gerekçeleri ile temyiz etmişti.

Danıştay: Bilirkişi raporları alanda inceleme yapılarak hazırlansın

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre, Danıştay 6. Dairesi yerel mahkemenin kararını yerinde değil dosya üzerinden bir rapor oluşturan bilirkişilerin raporuna dayanak almasını hukuka uygun bulmadı. Danıştay kararında, “Mahkemesince mahallinde kesif yaptırılmadan, tarafların iddiaları ve projenin teknolojisi ile ÇED raporunu hazırlayanların uzmanlık alanları dikkate alınmaksızın oluşturulan bilirkişi heyeti ile dosya üzerinden yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunun, bu haliyle hükme esas alınabilecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır” dedi. Proje alanında, “aralarında çevre mühendisi, jeoloji mühendisi, hidrojeoloji mühendisi, ziraat mühendisi, makine mühendisi ve jeofizik mühendisi bilirkişiler olmak üzere, gerekirse başka dallarda da uzmanlar seçilerek oluşturulacak yeni bir bilirkişi heyetiyle” yeniden bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine hükmeden Danıştay kararında, bu bilirkişi raporunun ardından karar verilmesi gerektiği dile getirildi.

Av. Yakan: Aydın İdare Mahkemesi uyarılarımızı dikkate almamıştı

Kızılcaköy’lülerin avukatı Akın Yakan Danıştayın kararını şöyle değerlendirdi; “Kızılcaköy dosyasında Aydın İdare Mahkemesi itirazlarımızı ve iddialarımızı dikkate almadan, Danıştay’ın süreklilik kazanan kararlarına aykırı olarak akademisyenlerden oluşmayan bir heyet ile keşif yapmadan dosya üzerinden inceleme yaparak hazırlanan rapor ile karar vermiştir. Bu heyetin hazırladığı rapor bile işlemin açıkça hukuka aykırı olduğunu, tesisin yapılması halinde çevreye zarar verebileceğini ifade etmeye yetmiştir. Danıştay bu eksiklikler nedeniyle kararı bozmuştur. Bu aşamadan sonra yargılama tekrar başlayacak, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak mahkeme kararını verecek. Kızılcaköy ve İncirliova’da yapılması planlanan bu santral Aydın’ın ekoloji dengesi açısından ciddi sakıncalar yaratabilecektir.”

Kaynak: Evrensel

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur