Varlık Fonu yönetimine ‘ince ayar’ – Çiğdem Toker (Sözcü)

Normalde fon yöneticilerinin görev süreleri birer, ikişer yıl uzatılıyordu. Yani Arıcan ile Ermut'un geçen 11 Eylül'de dolan ortak temsil yetkisinin de yine belli süreyle uzatılması gerekiyordu. Belli ki Erdoğan bunu istememiş. Yani Arıcan ile Ermut dahil, TVF yönetimindeki herkesin görev süresini bir, iki yıllık sürelerle uzatmak yerine kendi yetkisini hatırlatıyor

Varlık Fonu yönetimine ‘ince ayar’ – Çiğdem Toker (Sözcü)

Türkiye Varlık Fonu AŞ’nin (TVF) başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başkanvekili ise -aynı zamanda Borsa İstanbul’un da başkanı- Erişah Arıcan. TVF bugünlerde, azınlık payına sahip olduğu Türk Telekom’un yüzde 55 payını da satın alma isteğiyle gündemde. Çoğunluk payı temsil eden LYY (Levent Yapılandırma Yönetim) Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başlandı. Bu görüşmeler sürerken TVF yönetiminde bir gelişme oldu. Arıcan ile fonun Genel Müdürü Salim Arda Ermut, şirketi müştereken birlikte temsil ediyordu. Mart 2021’de Ticaret Sicili’nde yayımlanan kararla bu temsil süresi 11 Eylül 2021 olarak belirlenmişti. Geçen hafta (16 Aralık 2021) Ticaret Sicil Gazetesi’nde TVF için bir “düzeltme” yayımlandı. Düzeltmede Üst düzey yöneticilerle ilgili 3 nolu Cumhurbaşkanı kararnamesi esas alınmış. (Fakat “düzeltme” de eksik ve hatalı. Aşağıda açıklayacağım.) Yeni kararla TVF yönetimindeki isimler, temsil şekilleri ve görev süreleri yeniden belirlendi. Kararda şöyle deniyor: “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2’nci fıkrası ve 4. maddesi gereği yönetim kurulu üyeleri ile temsil şekilleri ve görev sürelerinin aşağıdaki gibi tescil edildiği ilan edilir.”

Düzeltirken hata

2’nci fıkrası ne demek? Tek başına bir fıkra olamaz. Bir maddeye bağlı olmak zorunda. O madde sicil belgesinde yok. Ya atlanmış ya da unutulmuş. Peki. Bunu geçelim. Kararda anılan öteki madde olan 4. maddeye bakalım. 10 Temmuz 2018 tarihli, 3 nolu kararnamenin 4. maddesi şöyle: “Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erer. Ancak bunlar, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. Görev süreleri sona erenler, yeniden atanabilir. Bunlar, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir.”

Artık süreli görev yok

Normalde fon yöneticilerinin görev süreleri birer, ikişer yıl uzatılıyordu. Yani Arıcan ile Ermut’un geçen 11 Eylül’de dolan ortak temsil yetkisinin de yine belli süreyle uzatılması gerekiyordu. Belli ki Erdoğan bunu istememiş. Yani Arıcan ile Ermut dahil, TVF yönetimindeki herkesin görev süresini bir, iki yıllık sürelerle uzatmak yerine kendi yetkisini hatırlatıyor. Erdoğan imzalı 3 nolu kararnameye baktığımızda, Erdoğan fon yönetiminin görev süresi konusunda şunları söylemiş oluyor:

  • Benim görev süremden daha uzun süre görev yapamazsın.
  • Seni istediğim an görevden alırım.
  • Ama görev süren 1 yıldan daha uzun olabilir.

***

Bunda şaşıracak bir şey yok diyen çıkabilir. TVF’nin bir “kamu kuruluşu” olmadığını belirtelim. Fon, Ticaret Kanunu’na tabi. Öte yandan TVF’ye ne kadar özel görevler yüklendiğini de hatırlayalım. Bu tabloda, Erdoğan, başkanı olduğu TVF şirket yönetimini, görev süreleri bitmeden Cumhurbaşkanı sıfatıyla alabileceğini de ilan etmiş oluyor. Şaşırmayı unutmayalım.

Faiz karşıtları faiz isterse

Katılım bankaları, faize “hassas” müşteriye hizmet için var. Faizsiz finansman prensipleriyle çalışıyor. Ama gelinen noktada, katılım bankacıları dahi faiz ister hale gelmiş. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye “Enflasyon kadar faiz verilmeli” demiş. Bloomberg HT’nin haberine göre Nebati’nin katılım bankası yöneticileriyle yaptığı toplantıda dile gelmiş bu düşünce. Bakan Nebati “Faiz artırımı tartışmaya kapalı” demiş. Bakalım daha neler yaşanacak.

Murat Kubilay

TCMB yönetiminin maaşları

Öneri, Ekonomist Dr. Murat Kubilay’dan geldi. “TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin maaşlarını, yan haklarını, kendi ve ailelerinin birikimlerini, hangi para biriminde tuttuklarını ve bunlara dair işlemleri ne zaman yaptıklarını bilmeye hakkımız var. Bunu ancak kamuoyu baskısı oluşturabilirsek öğrenebiliriz”. Bu öneriyi destekliyorum. Ülkece yaşadığımız büyük krizde TCMB ve PPK kararlarının payı büyüktür. Faiz indiriminin yüksek enflasyon ortamında felaket olacağını bile bile ardı ardına bu kararı aldılar. Koca bir ülke TCMB ve PPK’nın göz göre göre aldığı yanlış kararların (da) bedelini ödüyor. Daha doğrusu onlara bu kararları aldırtan korkularının… Evet, TCMB Başkanı, meclisi ve PPK üyeleri… Maaşlarınızın tutarını ve birikimlerinizi TL’de tutup tutmadığınızı kamuoyuna açıklamayı düşünüyor musunuz?

Kaynak: Sözcü

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur