TMMOB: “Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı ücretleri iyileştirilmelidir”

TMMOB tarafından düzenlenen "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyası kapsamında kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının maaş, özlük ve ek gösterge taleplerine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz basın açıklaması yaptı

TMMOB: “Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı ücretleri iyileştirilmelidir”

TMMOB tarafından düzenlenen “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” kampanyası kapsamında kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının maaş, özlük ve ek gösterge taleplerine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz basın açıklaması yaptı. Açıklamada kamu emekçileri için maaş iyileştirmesi ve 6400 ek gösterge talep edildi.

Satın alma gücü düştü

Kamuda çalışan çeşitli statülerde ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir plancıları, ekonomik ve sosyal hakları açısından oldukça ciddi bir satın alma gücü kaybına uğradığını ifade eden Koramaz,  son iki yılda asgari ücret yüzde 40 artarken kamu emekçilerinin maaşlarında yaşanan artışın yüzde 29,85’te kaldığını aktararak şunları ekledi:

Temel tüketim maddelerinin fiyatlarında yaşanan artış ise %70`i aşmıştır. 2021 yılı Kasım ayı verilerine göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 3.192 TL`ye, yoksulluk sınırı 10.396 TL`ye ulaşmıştır.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aldıkları ücretlerin erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki eden hakları da diğer kamu görevlilerine göre oldukça düşük kalmıştır.

Devlet Memurları Kanunu`nun 43. Maddesinde tanımlanan ek göstergeleri derecelere göre farklılık göstermektedir. Kanunun eki niteliğindeki (l) Sayılı Cetvelin II – Teknik Hizmetler sınıfı kapsamında bulunan söz konusu kamu görevlisi meslektaşlarımız “850 – 3600” rakamları arasında ek gösterge almaktadır. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının aldıkları ek gösterge diğer meslek sınıflarına göre oldukça düşük kaldığı gibi emeklilik aylıklarını da etkilemesi nedeniyle maaşlarının düşük belirlenmesine neden olmaktadır.

Talepler

Kamu emekçilerinin maaşları açlık ve yoksulluk sınırları gözetilerek, insanca yaşanacak bir düzeye yükseltilmelidir.

Kamuda teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek göstergeleri ayrımsız, en düşük 4800 en yüksek 6400 olacak şekilde yükseltilmelidir.

Meslektaşlarımızın aynı statüde yer aldığı diğer meslek sınıflarıyla aralarındaki eşitsizliklerin ve farklılıkların giderilmesi amacıyla kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil mühendis, mimar ve şehir plancılarının (I) SAYILI CETVEL`de yer alan ve emeklilik haklarına da etkisi olan “ek ödeme” oranlarında da iyileştirme yapılmalıdır. Mühendis, mimar, şehir plancılarının %130 ile %150 olan “Ek Ödeme” oranları, %180 ile yüzde %200 seviyesine yükseltilmelidir.

Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında “Özel hizmet tazminatları” bölümünde belirlenen tavan oran %160`dan %215-%260`a yükseltilmeli ve bu oran emekli aylık ücretlerine yansıtılmalıdır.
Emekli meslektaşlarımızın yaşam koşulları iyileştirilmeli, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek madde eklenerek maaşlara her ay ilave bir ödeme sağlanmalıdır.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur