Erdoğan’dan kamu kaynaklarıyla yeni tedbirler: “Mevduatlara kur farkı devlet tarafından ödenecek”

Tayyip Erdoğan, Saray'da yapılan kabine toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde döviz kurundaki artışlar vardı. Döviz kurundaki yüksek artışın ekonomik gerekçelere dayanmadığı yönündeki iddialarını yineleyen Erdoğan, birkaç ay içerisinde enflasyonun düşeceğini iddia etti. Erdoğan, TL'deki değer kaybından dolayı mevduat hesaplarında dövize kaçışı engelleyecek çeşitli önlemler sundu

Erdoğan’dan kamu kaynaklarıyla yeni tedbirler: “Mevduatlara kur farkı devlet tarafından ödenecek”

Tayyip Erdoğan, Saray’da yapılan kabine toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın gündeminde döviz kurundaki artışlar vardı. Döviz kurundaki yüksek artışın ekonomik gerekçelere dayanmadığı yönündeki iddialarını yineleyen Erdoğan, birkaç ay içerisinde enflasyonun düşeceğini iddia etti. Erdoğan, TL’deki değer kaybından dolayı mevduat hesaplarında dövize kaçışı engelleyecek çeşitli önlemler sundu.

Ekonomi yönetiminin kararları doğrultusunda yükselen dolar kurundan kaynaklı itirazlarını yükselten ihracatçı sermaye gruplarına da bir “müjde” verdi Erdoğan. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçılara da kur farkları için garanti verildi.

TL yatırımını teşvik edecek çeşitli finansal araçlar da çıkaracaklarını ifade eden Erdoğan’ın konuşmasının ardından dolar kuru da nispi bir düşüşe geçti.

Erdoğan’ın satır başları şöyle:

Mevduatlara ve ihracatçılara kur farkı desteği

Kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçları devreye alıyoruz. Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz yeni tedbirleri başlıklarıyla ifade etmek istiyorum.

Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine TL varlıklarda kalarak ulaşılmasını sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecek: İnsanlarımızın bankadaki TL varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstündeyse aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Ayrıca bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.

Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkıysa TL olarak ihracatçı firmaya ödenecek.

TL yatırımlarına teşvik

Halihazırda eurobond faiz gelirlerinde stopaj geliri yüzde 0 iken devlet iç borçlanma senetlerinde bu oran yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı da yüzde sıfıra indiriyoruz.

Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlıyoruz.

KİT’lerden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların TL bazlı varlıkları yönelimleri teşvik edilecektir. Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.

“Paradan para kazanmaya çalışanın alnını karışlarız”

Erdoğan konuşmasında yatırımcılara çağrıda bulundu. Kamu bankalarının yatırımcıların arkasında olduğunu ifade eden Erdoğan, “Kamu bankaları yatırımcılarımızın yanında. Ama kamu bankasından krediyi alıp paradan para kazanmak yollarına başvuranların da alnını karışlarız. Proje bazlı her türlü yatırıma varız” dedi.

“Erken seçim yok” dedi, TÜSİAD’a yüklendi

TÜSİAD’ın son süreçteki açıklamalarına da değinen Erdoğan, erken seçimin olmayacağını ifade ederek şunları söyledi:

Ey TÜSİAD, bak Türkiye nerede? Siz hala bu iktidarını nasıl indiririz bunu hesabını yapıyorsunuz? Utanmadan Bay Kemal ile erken seçim tartışmaları yapıyorsunuz? Bunlar rüyadır rüya Haziran 2023’ü bekleyeceksiniz.

Memurlar da vergi düzenlemesine dahil ediliyor

Erdoğan, dolarizasyona yönelik önlemlerin yanı sıra asgari ücretteki vergi düzenlemesinin kapsamını da genişlettiklerini ifade etti. Gün içerisinde asgari ücretteki vergi gelir ve damga vergisi muafiyetinin bütün ücretlerdeki asgari ücret kadarki kısım için geçerli olacağı açıklanmıştı. Erdoğan vergi düzenlemesinin memurları da kapsama alacak şekilde düzenleneceğini açıkladı.

Üniversitelilerin burslarına ve kredilerine zam

Erdoğan, üniversitelilerin aldığı burs ve kredilerine de zam yapılacağını açıkladı. 650 TL olan lisans burs ve kredi miktarını 850 TL’ye çıkaracaklarını söyleyen Erdoğan yüksek lisans öğrencilerininkini 1700 liraya doktora öğrencilerininkini de 2500 liraya çıkararacaklarını ifade etti.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur