Sağlık emekçileri Ankara’da iş bıraktı: “Emeğimizi görünür kılıyor, hizmet üretmiyoruz”

Ek gösterge düzenlemesinin sadece hekimleri kapsamasına karşı çıkan sağlık emekçileri, bütün sağlık emekçilerini kapsayan bir düzenleme talebiyle Ankara’da iş bırakma eylemi yaptı

Sağlık emekçileri Ankara’da iş bıraktı: “Emeğimizi görünür kılıyor, hizmet üretmiyoruz”

Sağlık emekçileri arasında ayrımcılık yaratacak şekilde sadece hekimleri kapsayan ek gösterge düzenlemesine karşı sağlık emekçilerinin tepkisi büyüyor. Düzenlemenin Meclis’ten geçmesinin ertesi günü pek çok hastanede eylem yapan sağlık emekçilerinin tepkisinden sonra düzenleme geri çekilerek bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi. Düzenlemenin bütün sağlık emekçilerini kapsaması yerine geri çekilmesi de ayrıca tepki çekti.

Ülkenin dört bir yanında sağlık emekçileri bugün (6 Aralık) ayrımcı uygulamalara karşı ek gösterge düzenlemesinin bütün sağlık emekçilerini kapsaması talebiyle iş bıraktı.

Ankara’da çeşitli hastanelerde iş bırakan sağlık emekçileri, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi’nin çağrısıyla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde toplandı. Eyleme Ankara Tabip Odası ve Dev Sağlık İş üye ve yöneticileri de katıldı.

Sağlık emekçileri, hastane nizamiyesinde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı, SES Ankara Şube Eşbaşkanı Nazan Karacabey okudu. Açıklamada sağlıkta piyasacı dönüşümün getirdiği yıkıma dikkat çekilirken son yapılan düzenlemenin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Açıklamanın son kısmı ise şöyle:

Her geçen gün fakirleşiyoruz, bu gerçeği biz yaşarken bizi yalan sözlerle kandırmaya çalışmayı bırakın.

İktidar bir taraftan, Sağlık Bakanlığı öte taraftan, yetkili sendika diğer taraftan sağlık emekçilerinin aklıyla dalga geçiyor! Bıçak kemikte! Biz sağlık emekçileri COVID ile mücadele ederken, hastalanırken, hayatımızı kaybederken “emekleriniz ödenmez” edebiyatı yapanlara cevabımız netti. Hakkımız ödenir, ödeyin!

Kısa vadede acil taleplerimiz var. Bunlar:

  • Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için döner sermaye performans uygulamalarının kaldırılarak yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret verilmesi,
  • 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200 ek gösterge verilmesi,
  • Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılması ve
  • Yıpranma payı Bu gün bunlar için iş bıraktık ve alanlardayız.

Bu bir uyarı grevidir. Taleplerimiz hayata geçinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Tekrar haykırıyoruz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz!

Açıklamanın ardından KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, SES Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım, Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Mihriban Yıldırım da söz alarak konuşma yaptı.

Eylemden fotoğraflar:

Sendika.Org/Ankara

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur