Ordu Gölköy HES davasında bilirkişi raporu açıklandı: “Kamu yararı yok

Gölköy İlçesinde Kardelen HES için yapılmak istenen imar değişikliğine karşı İdare Mahkemesi’ne açılan davada bilirkişi heyeti raporu açıklandı. Rapora göre imar değişikliğinde ve HES yapımında kamu yararı olmadığı vurgusu öne çıktı

Ordu Gölköy HES davasında bilirkişi raporu açıklandı: “Kamu yararı yok

Ordu Gölköy ilçesinde Gölköy, Çatak, Çetilli mahallelerini kapsayan Kardelen HES için yapılmak istenen imar değişikliğine Ordu Çevre Derneği ve mahalle halkı Ordu İdare Mahkemesine dava açtı. Açılan dava sonucu Ordu İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti yerinde incelemelerini yaparak görüşlerini mahkemeye rapor olarak sundular.

Rapor hakkında Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu adına yapılan açıklama şöyle:

Gölköy halkıyla birlikte Ordu İdare Mahkemesi’ne açtığımız Kardelen HES için yapılmak istenen imar değişikliği için mahkemenin atadığı Bilirkişi Heyeti raporunu hazırladı. Heyetle birlikte yerinde incelemeye bizler de katıldık. Halk kitlesel katılımla itirazlarını dile getirdiler. İddialarımız Bilirkişi Heyeti tarafından dinlendi. Hazırlanan rapor lehimize çıktı. Karar mahkemenin. Mahkemenin de Bilirkişi Heyeti’nin görüşünü dikkate alacak diye düşünüyoruz

Kamu yararı yok

Açıklamada raporun içeriği hakkında da bilgi verildi. Açıklamanın devamı şöyle:

10 madde halinde yazılmış olan raporun 10 maddesi de uygunsuzluğu vurgulamaktadır. Hem ÇED dosyasındaki eksiklikler, hem de yeterli inceleme ve açıklamaların olmadığı vurgulanmaktadır. Özellikle iletim tünellerinin planda yeterli gösterilmediği vurgulanmaktadır. Raporun sonuç bölümündeki vurgu bizim için yeterlidir. Rapor, “Gerekçeleriyle, dava konusu Kardelen Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Değişikliği ile 171000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yarına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır. Karar yüce mahkemenizindir…” biçiminde sonuçlandırılmıştır. Artık karar mahkemede. Mahkemenin de halkın lehine sonuçlanacağını umuyoruz.

Bilirkişi raporu sonrası mahkemenin duruşma günü vermesi bekleniyor.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur