Sağlıkta ayrımcılığı protesto ettikleri için gözaltına alınan sağlık emekçileri hakim karşısındaydı

Pandeminin ilk dönemlerinde Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çeşitli düzenlemelerin, hastanelerdeki temizlik işçilerini ve hasta bakıcılarını kapsamamasını protesto ettiği için gözaltına alınan Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üye ve yöneticileri hakim karşısına çıktı

Sağlıkta ayrımcılığı protesto ettikleri için gözaltına alınan sağlık emekçileri hakim karşısındaydı

Pandeminin ilk dönemlerinde Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı çeşitli düzenlemeler, hastanelerdeki temizlik işçilerini ve hasta bakıcılarını kapsamıyordu. “Sağlık bir ekip işidir” diyerek bu ayrımcılığı protesto etmek isteyen Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası üye ve yöneticileri Ankara’da İbni Sina Hastanesi bahçesinde eylem yapmıştı. Eyleme saldıran polis Dev-Sağlık-İş üye ve yöneticilerinin yanı sıra eyleme desteğe gelen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya’nı da gözaltına almıştı.

“DEVLETİN BAŞI” ÖYLE İSTİYORMUŞ: POLİS, AYRIMCILIĞI PROTESTO EDEN SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ DARP EDEREK GÖZALTINA ALDI

Ayrımcılığı protesto edenler hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Dev-Sağlık-İş üye ve yöneticilerinin yanı sıra SES ve Ankara Tabip Odası temsilcileri de destek amaçlı katıldı. Sağlık emekçileri ve sendika yöneticileri duruşma salonunda sendikal bir ayrımcılığa karşı tepki vermek için toplandıklarını, polisin buna saldırmasının sendikal örgütlenme özgürlüğünü engellediği, pandemi bahane edilerek sağlıkçılara saldırılmasının hukuken kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Diğer duruşma 24 Şubat 2022’de görülecek.

“İzleyicisiz duruşma hukuka aykırı”

Hakim duruşma salonuna sanıkları tek aldı ve pandemi gerekçesiyle izleyici kabul etmedi. Sağlık emekçileri ve sendika yöneticilerinin avukatlarından Av. Mert Ekinci, bu durumu şöyle değerlendirdi:

Bu izleyicisiz duruşma yapma pandemi bahane edilerek çok sık gerçekleştirilir oldu. Özellikle politik davalarda daha da sık yaşanıyor. Aksi yönde bir düzenleme olmaksızın bunun yapılıyor olması hukuken karşılığı olan bir şey değil. Yargılamalardan halkı açıkça uzak tutmak ve kamuoyu yaratılmasının önüne geçilmek maksadıyla yapıldığını düşünüyorum. Bunu da hiçbir düzenleme olmaksızın pandemi gerekçe göstererek yapıyorlar kanımca.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur