Kâtip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde saldırıya uğrayan öğretmenler Meclis gündeminde

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Kâtip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan KESK Meclis Üyesi Ebru Yıldırım Genç, 2 Kasım 2021 tarihinde şiddete maruz kalan öğrencisini korumaya çalışırken bir başka öğrenci tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğramış, saldırıya engel olmaya çalışan iki öğretmene daha öğrenci tarafından saldırılmıştı. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e soru önergesi verdi. Eğitim-Sen üyeleri 8 Kasım'da lisenin önünde eylemdeydi. Sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen Eğitim-Sen, yaşanan şiddet olaylarının eğitim emekçilerini itibarsızlaştıran söylem ve politikaların sonucu olduğunu belirtmişti

Kâtip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde saldırıya uğrayan öğretmenler Meclis gündeminde

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Kâtip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan KESK Meclis Üyesi Ebru Yıldırım Genç, 2 Kasım 2021 tarihinde şiddete maruz kalan öğrencisini korumaya çalışırken bir başka öğrenci tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğramış, saldırıya engel olmaya çalışan iki öğretmene daha öğrenci tarafından saldırılmıştı. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e soru önergesi verdi.

Hatimoğlulları, saldırıya uğrayan Ebru Yıldırım Genç’in “Dersim bitti, dışarı çıktım. Dersine girdiğim bir öğrenciyi okulun dış kapısında gördüm. Genç bir kadın bu öğrenciyi itiyordu. ‘Öğrenci misiniz?’ diye sordum. ‘Niye itiyorsun onu?’ diyerek müdahale ettim. Başka genç bir kadın vardı yine okul öğrencisi. ‘Sana ne, okul dışındayız, ister uyuşturucu içeriz, ister sigara içeriz’ dedi ve fiziki ve küfürlü sözlü saldırı başladı. Yüzümde sigara söndürmeye çalıştı. Üç öğretmen arkadaş geldi araya girdi. Daha sonra öğretmenlerden birine vurdu. Diğer bir öğretmenin saçlarını yoldu, kafasını duvara vurmaya çalıştı. Öğrenciyi rehberliğe götürmeye çalışırken karnıma tekme attı. Esnaf saldırıyı gördüğü halde müdahale etmedi” ifadeleri ile yaşananları anlattığını hatırlattı.

Hatimoğlulları, önergede şuna dikkat çekti:

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 200 metre, karakola 100 metre mesafede olan Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; etnik kökeni farklı, dezavantajlı, göçmen öğrencilerin okuduğu; Taksim Ortaokulu ile aynı bahçeye açılan bir okul ve gelenin gidenin belirsiz olduğu kaderine terk edilmiş durumdadır. Sürekli kavganın olduğu okulda düzenli güvenlik görevlisi bulunmamaktadır. Dört müdür yardımcısının olduğu okulda bir müdür yardımcısı devamlı dışarıda görevli iken, öğrencilerin madde kullanım ve-veya satıyor olma olasılığı yüksekken tüm sorumlu birimler hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin güvenliğine dair gerçek bir çaba içerisinde olmamaktadır.

Birçok okulda yaşanan kavgalara karışan çocuklar genelde okul çıkışlarında çalışmak zorunda kalan ekonomik krizin en sert yüzüyle karşılaşan, güvenli bir ortamda büyümeyen çeşitli şekillerde istismar edilmiş korunamayan çocuklardır. Yaşadıklarını yaşatan bu çocuklara güven içinde, fırsat eşitliği sağlanan bir ortam yaratmak devletin görevidir.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle şu sorular yöneltildi:

  1. Öğretmenlere yönelik yaşanan şiddet olaylarına karşı Bakanlığınızca alınan önlemler nelerdir?
  2. Okul idaresinin olay günü okula polis çağırmak dışında başka önlem almaması, yaşanan şiddet vakasının tutanağını tutmaması ve nöbet defterine dahi yazmaması, İlçe Milli Eğitim’e bildirmemesi iddiaları doğru mudur?
  3. İstanbul Beyoğlu’nun göbeğinde yer alan okulun temizlik/ güvenlik gibi başat ihtiyaçlarının dahi karşılanmamasının nedeni nedir?
  4. Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kendi kaderine terk edilmiş olması öğrencilerini daha da korumasız ve dezavantajlı hale getirmektedir. Bunun önüne geçilmesi için Bakanlığınızca adımlar atılacak mıdır?
  5. Fiziki koşulları gibi kadro yapısı da eksik bırakılmış okulun bu yetersiz koşulları düzeltilecek midir?
  6. Okulun iki ayın sonunda güvenlik görevlisi ihtiyacı karşılanmışken bunun düzenli olması neden halen sağlanamamıştır?
  7. Okulun idarecilerinin 6 saat derse girmemesi, öğrencisiz etüdler yapılması, açık lise eğitimi olan okulda akşamları idareci bulunmaması, veli toplantısının hiç yapılmamış olması, derse girip girmeme konusunda öğrencilere denetim olmaması, beden dersinin olmaması ve bu vakadan sonra üç şiddet olayının daha yaşanmış olması Bakanlığınızca araştırılmakta mıdır? Gerekli denetimler ve önlemler alınacak mıdır?
  8. Devlet okullarındaki eşitsiz koşulların ortadan kaldırılmasına yönelik Bakanlığınızın çalışmaları var mıdır?
  9. İki yıllık pandemi döneminde okullar kapalı iken neden eksiklikler giderilmemiş/tedbirler alınmamıştır?
  10. Son beş yılda kaç öğretmen öğrencileri tarafından şiddete uğramıştır? Bu vakaların il ve yıl bazlı dağılımı nedir?

“Uyarıyoruz”

Eğitim-Sen üyeleri 8 Kasım’da lisenin önünde eylemdeydi. Sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen Eğitim-Sen, yaşanan şiddet olaylarının eğitim emekçilerini itibarsızlaştıran söylem ve politikaların sonucu olduğunu belirtmişti.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur