Kamu emekçileri çok sayıda kentte sokağa çıktı: Lütuf değil, hakkımız olanı istiyoruz!

3600 ek göstergenin tüm kamu emekçilerine uygulanması için çok sayıda şehirde kamu emekçileri basın açıklaması yaptı. Kamu emekçileri açıklamalarda emek hırsızlığına dönüşen mülakatların kaldırılmasını istedi.

Kamu emekçileri çok sayıda kentte sokağa çıktı: Lütuf değil, hakkımız olanı istiyoruz!

AKP’nin seçim yatırımı olarak yeniden gündeme getirdiği 3600 ek göstergenin tüm kamu emekçilerine uygulanması için çok sayıda şehirde kamu emekçileri basın açıklaması yaptı. Kamu emekçileri açıklamalarda emek hırsızlığına dönüşen mülakatların kaldırılmasını istedi.

Lütuf değil, hakkımız olanı istiyoruz!

Eylem yapılan illerde okunan ortak basın açıklaması şu şekilde:

Adalet ve eşitlik talebinin ekonomik taleplerin önüne geçtiği şu günlerde büro emekçileri; çalıştıkları kurumlarda iş barışı istiyor, ücret adaleti istiyor, kariyer ve liyakat ilkelerinin hayata geçmesini istiyor, gerek kamuya giriş gerekse de görevde yükselme sınavlarında mülakat uygulamalarının kaldırılmasını istiyor.

Hiçbir şekilde objektif kriterlere dayanmayan ve mevcut iktidarca adeta kadrolaşma aracı hale getirilen mülakat uygulamalarına karşı sendikamızca defalarca dava açılmıştır. Ancak bu alandaki hukuki kazanımlarımız yok sayılarak ve mevcut yönetmeliklerde değişiklikler yapılarak mülakat uygulamasında ısrarcılığa devam edilmektedir. Ve bu ısrarcılık kamudaki kariyer/liyakat sistemini adeta çöküntüye uğratmış, sonuçları zaten baştan belli olan görevde yükselme sınavları kamu emekçilerinde umutsuzluk yaratmış, iş barışı bozulmuş, verilen kamu hizmetinin niteliği her geçen gün biraz daha azaltmıştır.

Elde edilen tüm gelir emekliliğe yansıtılmalıdır

İnsanca yaşayabilecek bir maaş kadar çalıştığımız kurumlarda adalet ve eşitliğin hüküm sürmesi de en haklı talebimizdir. Emeklilik ek göstergesi olarak da ifade edilen 3600 tartışması kamuda yıllardır kanayan bir yara haline gelmiş, seçim malzemesi olarak bolca kullanılmış ve önümüzdeki seçim sürecinde de bolca kullanılacağı bugünden kendini göstermiştir. Oysaki mevcut vaatlerdeki 3600 ek gösterge düzenlemesinin kamuda eşitsizliği daha da derinleştireceği ortadadır. Tüm kamu emekçilerinin çalışırken elde ettiği gelirlerinin emekliliğe de yansıtılmasının güvence altına alınması esas talebimizdir.

Mülakatlar emek hırsızlığına dönüştü

Büro Emekçileri Sendikası olarak geçmişte olduğu gibi bugün de Büro Emekçilerinin onurlu sesi olmayı sürdürüyor, işkolumuzda emek hırsızlığına dönüşen mülakat uygulamalarının kaldırılması ve liyakat ilkesinin hayata geçmesi için mücadele etmeye devam ediyoruz. İki aydır yürüttüğümüz mücadele programı kapsamında bugün ülke genelinde işyerlerimiz önünde yaptığımız eylemlerle mücadelemizde kararlı, taleplerimizde ısrarcı olmaya devam ediyoruz.

Mülakatın kaldırılması kariyer ve liyakat ilkesinin hayata geçirilmesi ile adil bir ek gösterge talebi ile yürüttüğümüz mücadele programı dâhilinde muhalefet partilerinin tamamı ile görüşmeler gerçekleştirdik, taleplerimizi sunduk. Basın toplantıları yaptık, sosyal medya üzerinden taleplerimizi görünür kılmaya çalıştık. Bundan sonra da kararlı yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. İktidarda hangi partinin olduğuna bakmaksızın büro emekçilerinin talepleri için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz.

Mutlaka kazanacağız!

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz derinleşerek devam ederken bir yandan TBMM’de görüşülen 2022 Saray bütçesi ile kamu kaynakları yine sermaye çevrelerine faiz, kamu özel ortaklığı projelerine kaynak olarak aktarılmaya devam edecek, yine bütçeden aslan payı askeri harcamalara ve diyanete aktarılacak ve yine bizlere satış sözleşmesi ve TÜİK’in manipüle ettiği enflasyon rakamları ile sefalet ücretleri dayatılacaktır.

Buradan kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. Büro Emekçileri Sendikası olarak bizler, insanca yaşayacak bir ücret talebimizden de eşitlik, adalet, demokrasi ve barış talebimizden de asla vazgeçmeyeceğiz ve; İnsanca bir yaşamı ilmek ilmek örerek mutlaka kazanacağız!

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur