İstanbul’da asgari ücret eylemi: “Vergiden muaf, insanca yaşamaya yetecek asgari ücret”

İstanbul'da çok sayıda işçi örgütü, demokratik kitle örgütü ve siyasi parti Cevahir AVM önünde asgari ücret görüşmeleri öncesinde eylem yaptı. Yapılan açıklamada işçi sınıfının asgari ücret görüşmelerinde temsil edilmediğine vurgu yapılırken toplanan vergilerin büyük bölümünün ücretlilerden toplandığına dikkat çekildi. Açıklamanın sonunda asgari ücrete dair talepler açıklandı

İstanbul’da asgari ücret eylemi: “Vergiden muaf, insanca yaşamaya yetecek asgari ücret”

İstanbul’da çok sayıda işçi örgütü, demokratik kitle örgütü ve siyasi parti Cevahir AVM önünde asgari ücret görüşmeleri öncesinde eylem yaptı. 4. Vardiya İşçi Dayanışması, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Birleşik İşçi Kurultayı, Birleşik İşçi Zemini, DEV TEKSTİL, Devrimci Demokratik Sendikal Birlik, Devrimci Hareket, Devrimci İşçiler, Dostluk ve Kültür Derneği, Ekmek ve Onur, Emekçi Hareket Partisi, ESP, İnşaat-İş, İstanbul KHK’lılar Platformu, İşçi Hareketi Koordinasyonu, İşçinin Kendi Partisi, Kaldıraç, Kırmızı Gazete, Partizan, Proleter Devrimci Duruş, SODAP, Sosyalist Kadın Hareketi, TEHİS (Turizm, Eğlence Ve Hizmet İşçileri Sendikası), Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS) çağrısıyla yapılan eyleme Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekilleri Dilşat Cambaz ve Musa Piroğlu da destek verdi.

İşçi sınıfı o masada yok

Cevahir AVM önünde toplanılmasının ardından örgütler adına ortak açıklama okundu. Açıklamada iktidar sözcülerinin geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca insanın taleplerini kulaklarını tıkayarak yüksek zamdan bahsettiklerine dikkat çekildi. İşçi sınıfının Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda temsil edilmediği ifade edilen açıklamada şunlar denildi:

Asgari ücreti her sene aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyon 5 hükümet yetkilisi, 5 patron temsilcisi, 5 işçi sendikaları temsilcisinden oluşuyor. Hükümet yetkililerinin patronlardan çok patronu düşünen tavrı biliniyor. Komisyona işçileri temsilen ise, işçileri patronlar adına denetimde tutmakla görevli Türk-İş bürokratları katılıyor.

Vergilerin çoğu ücretlilerden

Açıklamanın devamında asgari ücret görüşmelerinin bütçe görüşmeleriyle aynı dönemde yapıldığı hatırlatılarak işçilerin sırtındaki vergi yüküne dikkat çekildi. Pek çok sermaye grubuna yapılan vergi affı hatırlatılırken “İşçilerin vergileri geliri eline geçmeden peşinen kesilirken, nüfusun %90’nını oluşturan emekçiler dolaylı vergilerin de en büyük kaynağını oluşturuyor” denildi.

Açıklama, asgari ücrete dair taleplerin açıklanmasıyla sonlandırıldı. Talepler şöyle: 

  1. İnsanca yaşamaya yetecek asgari ücret ve güvenceli çalışma istiyoruz!
  2. Asgari ücretten dolaylı, dolaysız tüm vergiler kaldırılsın!
  3. Herkese iş ve gelir güvencesi sağlansın!
  4. Asgari ücret görüşmeleri halka açık yürütülsün!
  5. Düşük ücret yüksek vergi politikasından vazgeçilsin ve vergiler sermayedarlar için artırılsın. Karlarına kar katanlar krizin faturasını ödesin!

Sendika.Org, Kızılbayrak (Fotoğraflar: Kızılbayrak)

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur