Hacettepe Üniversitesi işçilerinden toplu sözleşmeyi uygulamayan Rektörlüğe karşı eylem: “İmzana sahip çık, sözleşmeyi uygula”

Hacettepe Üniversitesi işçileri, imzalanan toplu sözleşmeye uygulamayan Rektörlüğe karşı Sıhhiye Kampüsü'nde eylem yaptı. Eyleme Sosyal İş yöneticileri ve uzmanarının yanı sıra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün de katıldı

Hacettepe Üniversitesi işçilerinden toplu sözleşmeyi uygulamayan Rektörlüğe karşı eylem: “İmzana sahip çık, sözleşmeyi uygula”

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde DİSK’e bağlı Sosyal-İş sendikasında örgütlü işçiler, geçtiğimiz aylarda Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ile masaya oturarak toplu iş sözleşmesi imzaladı. 14 Eylül 2021 tarihinde uygulamay giren toplu iş sözleşmesi hükümleri pek çok işçi için uygulamaya girerken Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü bünyesindeki işçiler için hâlâ uygulamaya girmedi. Rektörlüğün işçiler arasındaki bu ayrımcı tavrında karşı Sosyal-İş sendikası, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü’nde bir eylem yaptı.

Rektör Cahit Güran’a seslenen işçiler, “İmzana sahip çık, sözleşmeyi uygula” dedi. Basın açıklmasını Sosyal-İş Genel Sekreteri Celal Uyar okurken eyleme DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün de katıldı. Yapılan açıklamada şunlar söylendi:

Toplu iş sözleşmesinin ücret zammı ve diğer parasal hükümleri bir kısım üyelerimize uygulanmaya başlandığı halde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki üyelerimize iki aydır uygulanmamış ve ne yazık ki Rektörlük tarafından sözleşme hükümlerinin ayrımsız olarak tüm işçilere uygulanacağı yönünde bir irade ortaya konulmamış ve türlü mazeretlere sığınılarak haklı taleplerimiz karşılanmamıştır.

Rektörlük işçilere karşı eşit davranma ilkesini ve ayrımcılık yasağını ihlal etmiştir. Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir kısa çalışma ödeneğine mahkum edilen ve bu dönemde borçlanarak geçinmeye çalışan üyelerimizin, mevcut ekonomik koşullarda dayatılan asgari ücretle yaşayacak halleri kalmamıştır. Yıllardır ofislerde, yemekhanelerde, yurtlarda, kantinlerde, otoparklarda, kreşlerde üniversitenin tüm yükünü omuzlayan işçilerimizin, bu angaryaya dayanacak halleri kalmamış ve bıçak kemiğe dayanmıştır.

Rektörlüğün bu hukuk tanımaz tavrına, Sosyal İş Sendikası ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu sessiz kalmayacak ve sonuna kadar sürecin takipçisi olacaktır.

Ülkemizin en köklü ve saygın kurumlarından Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün imzaladığı sözleşmeyi tanımaması adaleti zedelemekte, kamuya ve kurumlara güveni sarsmaktadır. Ağır mağduriyet yaşatılan Hacettepe Üniversitesi işçisi yalnız ve çaresiz değildir. Toplu iş sözleşmesinin ücret zamları ile diğer parasal hükümlerinin ayrımsız olarak ve derhal tüm üyelerimize uygulanmaması durumunda tüm yasal ve demokratik haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi belirtiyor, iş barışının bozulmasındaki tüm sorumluluğun, imzaladığı sözleşmeye uymayarak hukuku açıkça ihlal eden Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü olacağının bilinmesini istiyoruz.

Dev-Sağlık-İş’in Hacettepe direnişi hatırlatması

Uyar’ın açıklamayı okumasının ardından Çerkezoğlu söz aldı. Çerkezoğlu, Hacettepe Üniversitesi’nin Türkiye’nin en köklü üniversitelerden birinin olmasının yanı sıra sınıf mücadelesi açısından da önemli bir belleği olduğunu ifade etti. On yıl öncesinde işten çıkarılan 45 sağlık işçisi için aynı noktada çadır kurduklarını hatırlatan Çerkezoğlu, direnişleri sonucunda işçilerin işlerine iade edildiğini vurguladı.

Üniversitelerin bilim kurumları olduğunu hatırlatan Çerkezoğlu, bulundukarı toplumda ilerici pozisyon alma sorumluluklarını tekrarladı. Çerkezoğlu, “Hacettepe Üniversitesi’nde bu yaşananlar kabul edilemez” diyerek Sosyal-İş’in ve Hacettepe Üniversitesi işçilerinin mücadelesinin arkasında olduklarını ifade etti.

Sendika.Org/Ankara

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur