Engelliler Konfederasyonu eylemdeydi: “Söz verip de caydınız, bizleri yok saydınız!”

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren ve verilen sözlere rağmen ataması yapılmayan engelli yurttaşlar, seslerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde duyurmaya çalıştı. Sözün bittiği yerde olduklarını belirten yurttaşlar yetkililere seslenerek taleplerinin karşılanmasını istedi

Engelliler Konfederasyonu eylemdeydi: “Söz verip de caydınız, bizleri yok saydınız!”

Engelliler Konfederasyonu, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) giren ve büyük bir umutla atama bekleyen engellilerin sesini duyurmak için Ankara Çankaya’da bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Engelliler Konfederasyonu Başkanı ve Atama Bekleyen Engelli Temsilcileri’nin de aralarında olduğu açıklamada, “Söz verip de caydınız bizleri yok saydınız!” pankartı açıldı.

Bakanların, yöneticilerin ve karar vericilerin milyonlarca engellinin çalışma hakkıyla ilgili taleplerine kulaklarını kapattığını söyleyen Engelliler Konfederasyonu Başkanı Fermani Kurtel, “Engellilerin istihdamında eğitim, liyakat ve benzeri durumlar esas alınmalı ve engellilerin niteliksiz işlerde istihdamından vazgeçilmelidir” dedi.

Kurtel, engelli sorunlarının çözümü ve taleplerini beş madde halinde şöyle sıraladı:

 1. Kamu kurumlarında engelliler için belirlenmiş kotalar sadece engelliler için kullanılmalıdır.
 2. Engellilere tahsis edilmiş boş kadrolar tek seferde doldurulmalıdır.
  Bunun için kamuya memur kadrosunda tek seferde en az 20.000 engelli personel alınmalıdır.
 3. Memur kadrosu için belirlenmiş olan %3 kotası en az %6’ya çıkartılmalı ve doldurulmalıdır,
 4. Her kurumun kamu personel alımında alınan personel sayısının en az %6’sı kadar engelli
  kamu personeli alımı aynı anda yapılmalıdır,
 5. Engellilerin istihdamında eğitim, liyakat ve benzeri durumlar esas alınmalı ve engellilerin niteliksiz
  işlerde istihdamından vazgeçilmelidir.

“Gözlerini ve kulaklarını kapatmışlar”

“Sözün bittiği yerdeyiz!” başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:

Bakanlar, yöneticiler, karar vericiler milyonlarca engellinin çalışma hakkıyla ilgili taleplerine
gözlerini ve kulaklarını kapatmışlardır. Engelliler Konfederasyonu olarak sadece 2021 yılında yaptığımız en az 3 basın açıklamasında ve ilgililerle yaptığımız görüşmelerde engelli kamu personel atamasının yapılmasının neden zorunlu olduğunu anlatmamıza rağmen, Ne yazık ki yöneticiler ve karar vericiler engellilere sırtlarını dönmüşler ve talepleri duymamazlıktan gelmişlerdir.

“Yöneticiler deveye hendek atlatma uğraşından vazgeçmelidir”

Geldiğimiz aşamada ortaya koyduğumuz verilerin, gerekçelerin ve taleplerimizin muhataplarımız açısından önemsenmediğini, dikkate alınmadığını görmekteyiz. Fakat yine de Cumhurbaşkanlığının verileriyle yetkili kurumlara sorumluluklarını son defa hatırlatmak istiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2021/Eylül dönemi verilerine göre kamuda memur ve sözleşmeli personel kadrosunda toplam 3.516.538 kişi çalışmaktadır. Bu rakamlara göre kamuda memur ve sözleşmeli kadrosunda çalıştırılması gereken engelli sayısı- 105.496 olması gerekirken çalıştırılan engelli sayısı 60 bindir.
Ülke yönetiminin en üst noktasının açıkladığı veriler dolaylı olarak engellilerin taleplerindeki haklılığı
ortaya koymaktadır. Resmi verilere karşın kurum yöneticileri ve karar vericiler engelli istihdamında iyi durumda
olunduğunu anlatmaya çalışmakta ve engellileri oyalamayı tercih etmektedirler. Ve artık yöneticilerin rakamları, oranları kullanarak deveye hendek atlatma uğraşısından vazgeçmelerini istiyoruz.

Talepleri her türlü için haklarını kullanacaklar

Yurttaşlar taleplerinin karşılanamaz, zor veya imkansız şeyler olmadığını, engellilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürebilmelerinin asgari şartı olduğunu belirterek “Taleplerimizin karşılanması engellilerin yoksulluktan, açlıktan ve başkalarına mahkûm olmaktan kurtulabilmelerinin tek yoludur” dedi.

Taleplerimizin duyulması, dikkate alınması ve karşılanması için artık bekleme lüksümüzün olmadığını, taleplerimizin karşılanması için evrensel hukuktan ve anayasadan kaynaklanan her türlü hakkımızı
kullanacağımızı, taleplerimizin karşılanması için fiili meşru mücadele başta olmak üzere her türlü gücümüzü seferber edeceğimizi, yetkililere, ilgililere, basına ve kamuoyuna ilan ediyoruz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur