Eğitim-Sen’den “Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi zorunlu ders olsun” kampanyası

Eğitim-Sen'in başlattığı yeni kampanya ile Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi'nin zorunlu ders olması talep edildi

Eğitim-Sen’den “Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi zorunlu ders olsun” kampanyası

Eğitim-Sen, “Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi zorunlu ders olarak okutulsun” talebiyle kampanya başattı.

Kampanyaya dair Eğitim-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına KESK Mali Sekreteri Gönül Kural Şimşek, Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun ve Hukuk-TİS Sekreteri Zeynep Korkmaz ile Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım ve Genel TİS-Hukuk Sekreteri Arzunur Şimşek katıldı.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Yaşamsaldır”

Kampanyaya dair açıklama yapan Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım, sendikal geleneklerinin toplumsal eşitsizliklerin/adaletsizliklerin tümüne karşı olma üzerinden şekillendiğini ifade ederek, sendikal mücadeleye yön veren ilkelerini “ataerkil sistem ve onun yarattığı politik alanı sorgulayarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlüğü perspektifini sendikal mücadelenin her alanına dâhil etmek”  oldığunu aktardı. İlke, amaç ve prensipleri gereği toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin eğitim politikaları aracılığıyla yeniden üretilmesine karşı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Yaşamsaldır” şiarıyla kampanya süreci başlattıklarını ekledi.

Yardım Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nu etkin politika üretmeye çağırarak taleplerini şu şekilde sıraladı:

  1. Siyasi iktidar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla uluslararası sözleşmelere atılan imzaların gereğini yapmalı, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi tüm kademelerde ve üniversitelerin tüm bölümlerinde ders olarak okutulmalıdır.
  2. Eğitim öğretim müfredatı, cinsiyet eşitliği perspektifi esas alınarak yeniden düzenlenmelidir.
  3. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmak ve kadınların yönetim düzeylerinde yer almalarını sağlamak için cinsiyet eşitliği sağlayan mekanizmalar uygulanmalı, cinsiyet eşitliğinin esas alındığı bir çalışma yaşamı ve ortamı sağlanmalıdır.
  4. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ayrımcılık ve Mobbing” başlıkları hizmet içi eğitim konuları haline getirilerek tüm eğitim emekçilerinin bu eğitimleri alması sağlanmalıdır.
  5. İstanbul Sözleşmesi’nin feshi iptal edilerek, sözleşme etkin bir biçimde uygulanmalıdır.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur