DİSK’ten Barış Akademisyenlerinin başvurularına ret veren OHAL Komisyonu’na tepki: “AYM ve yargı kararları çiğneniyor”

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), AYM ve mahkemelerin Barış Akademisyenleri hakkında verdiği hak ihlâli ve beraat kararlarına rağmen OHAL Komisyonlarının başvurulara verdiği ret kararına tepki gösterdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun yaptığı açıklamada "OHAL Komisyonu Anayasa Mahkemesi'ni ve yargı kararlarını çiğniyor" denildi

DİSK’ten Barış Akademisyenlerinin başvurularına ret veren OHAL Komisyonu’na tepki: “AYM ve yargı kararları çiğneniyor”

Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin 2016 yılında yayımladığı “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan pek çok akademisyen OHAL sürecinde çıkarılan KHK’lerle üniversitelerden ihraç edilmişti. Terör örgütü propaganası yapmak suçundan ceza alan akademisyenlerin cezalarına ilişkin Anayasa Mahkemesi hak ihlâli kararı verince akademisyenler hakkında açılan davalarda peş peşe beraat kararları çıkmaya başladı.

Bu süreçte OHAL Komisyonu’na yapılan başvurularda ise herhangi bir dönüt gelmemişti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Nail Dertli hakkında iade başvurusu ilk reddedilen başvuru oldu. Sonrasında ise akademisyenlerin başvurularına peş peşe ret kararları gelmeye başladı.

Yargıdan beraat, idari organlardan ret!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), AYM ve mahkemelerin verdiği hak ihlâli ve beraat kararlarına rağmen OHAL Komisyonlarının başvurulara verdiği ret kararına tepki gösterdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun yaptığı açıklamada “OHAL Komisyonu Anayasa Mahkemesi’ni ve yargı kararlarını çiğniyor” denildi. Çerkezoğlu’nun açıklamasında sürece dair hatırlatma yapılmasının ardından şunlar yer aldı:

Bilindiği gibi Anayasa’nın 153. maddesine göre “Anayasaya Mahkemesi kararları kesindir” ve “Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.” Anayasa’nın 138. maddesine göre ise “yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”

OHAL Komisyonu idari organdır. OHAL ürünüdür ve hukuksuzdur. OHAL Komisyonu Anayasa hükümleri ve yargı kararları ile bağlıdır. OHAL Komisyonu Anayasa Mahkemesi ve yargı kararlarına dayanarak başvurularla ilgili kabul kararı vereceğine tam tersine red kararı vermeye devam etmektedir.

“OHAL Komisyonu yetkisini aşmaktadır, kabul edilemez”

OHAL Komisyonu yetkisini aşarak kendisini yargı erkinin üstünde konumlandırmış ve Anayasa’yı ihlal etmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin suç olarak görmediği, Ceza Mahkemeleri’nin beraat kararı verdiği bir durumda sıradan bir İdari Kurul’un hak gaspına kalkışması kabul edilemez.

Anayasa kuralları ve yargı kararları herkesi bağlar. Anayasa’nın üstünlüğü bağlayıcılığı herkes için geçerlidir. Yaptıkları bu hukuksuz işlemin idari olduğu kadar kişisel hukuksal sonuçları olduğunu ve Anayasa hükümlerini ihlal etmenin ağır bir suç olduğunu OHAL Komisyonu üyelerine hatırlatmak isteriz.

OHAL Komisyonu’nu bu hukuksuz yoldan geri dönmeye ve AYM ve Ceza Mahkemeleri kararları doğrultusunda barış bildirisini imzalayan akademisyenleri göreve iade etmeye çağırıyoruz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur