DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Ankara’da miting: “Geçinemiyoruz, halktan yana bütçe için omuz omuza”

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Ankara’da mitingde bir araya geldi. Bütçe görüşmeleri sırasında ve asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken yapılan mitingde hayat pahalılığı ve geçim zorluğu vurguları, asgari ücrete dair talepler öne çıktı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Ankara’da miting: “Geçinemiyoruz, halktan yana bütçe için omuz omuza”

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası ve TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun çağrısıyla Ankara’da mitingde bir araya geldi. Bütçe görüşmeleri sırasında ve asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken yapılan mitingde hayat pahalılığı ve geçim zorluğu vurguları, asgari ücrete dair talepler öne çıktı. Mitinge çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü de katıldı.

Kürsüde yapılan açıklamada “Biz emekçiler, bütçeden bize düşen kırıntıları değil insanca bir yaşam istiyoruz” denilirken halktan ve emekten yana bütçe talebi öne çıkarıldı.

“Milyonlar yoksullaşırken bir avuç şirket şahlanmaktadır”

Çağırıcı kurumlar adına yapılan açıklamayı TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu okudu. Okunan açıklamada bütçe görüşmeleri yapılırken bahsi egçeen büyümenin ve kalkınmanın bir avuç zengin için geçerli olduğuna dikkat çekilirerek “Milyonlar yoksullaşırken bir avuç şirket şahlanmaktadır” denildi. Topçu açıklamanın devamında şunları söyledi:

Bizim cebimizden alınanlar, eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe değil; silahlanmaya ve iktidarın destek beklediği silah tüccarı devletlere aktarılmaktadır. Bizim cebimizden alınanlar, bir avuç yandaşın aldığı beş rakamlı üçer beşer maaşa, itibar adı altındaki şatafata, yandaş vakıflara-cemaatlere aktarılmaktadır. Oysa bütçe işçiler, emekçiler, işsizler, küçük esnaf, dar gelirliler, yani bu halkın “Geçinemiyoruz” diyen büyük çoğunluğunun nefes alması için kullanılmalıdır.

Açıklama, bütçeye ve asgari ücrete dair taleplerin okunmasıyla son buldu Emek ve meslek örgütlerinin talepleri şöyle:

 • Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükü hafifletilsin. Bütçe gelirleri büyük oranda kâr, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayansın.
 • Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net olarak ödensin. Böylece tüm ücretler yaklaşık olarak 750 lira artırılsın.
 • Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun.
 • Dolaylı vergiler düşürülsün, tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın. Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına son verilsin. Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılsın.
 • Aynı koşullarda emekli olmuşların aylıkları arasındaki uçurum acilen kapatılsın. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilsin.
 • Herkese temel gelir güvencesi sağlansın.
 • EYT sorunu acilen çözülsün.
 • Emeklilerin sendikal haklarını kullanmasın engeller derhal kaldırılsın.
 • Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe hayata geçirilsin.
 • Bu ülkekerin işçileri, emekçileri olarak yarattığımız değerlerin, oluşturduğumuz kaynakların insanca bir yaşam, insanca çalışma koşulları ve iş güvencesi, parasız kamusal hizmetler olarak geri ödenmesini istiyoruz.
 • Krizin bedelini yıllardır bu ülkenin kaynaklarını ve emeğini sömürenler ödesin.
 • Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz.

“Artan şey sadece hayat pahalılığı değil, yoksulluğumuz ve işsizlik de büyüyor”

Topçu’nun ardından sırayla KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut ve DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, kurumları adına söz alarak konuşma yaptı. Kablan, yaptığı konuşmada kaynakların güvenlik poliştikalarına, silahlanmaya ve sınır ötesi operasyonlara ayrıldığına dikkat çekerken “Artan şey sadece hayat pahalılığı değil. Sermaye, zamlar, döviz kuru, enflasyon, yandaşlara aktarılan hazine garantileri, yoksulluğumuz, işsizlik büyüyor” dedi.

Koramaz ise yaptığı konuşmada bütçenin Saray’da hazırlandığına ve Saray’ın menfaaetleri dışında hiçbir şeyin dikkate alınmadığına dikkat çekildi.

“Hayat yoksulun evine sığmadı”

Bulut ise “Hayat eve sığar diye bir yalan uydurdular. Hayat yoksulun evine sığmadı. Milyonlarca emekçi pandemi sürecinde işlere sürüldü” diyerek pandemi sürecinde emekçilerin korumasız olarak sahaya sürüldüğüne dikkat çekti. Bulut konuşmasının devamında 23 Kasım’da İstanbulda başlayacak beyaz yürüyüşe ve beyaz foruma çağrı yaptı.

Tayfun Görgün ise artan hayat pahalılığına, alım gücünün düşmesine, örgütlenme özgürlüğünün önüne konan engellere, grevlerin yasaklanmasına dikkat çekerek birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Konuşmaların ardından Grup Kibele, şarkılarını söyledi.

Fotoğraflar:

 

Sendika.Org/Ankara

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur