DİSK, KESK, TMMOB, TTB kadın birimleri: “2022 bütçesinde kadınlar yok!”

DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu; TBMM'de görüşülmekte olan 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesi üzerine ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bütçe derhal geri çekilmeli ve eşitlikçi bir bütçe hazırlanmalıdır" denildi

DİSK, KESK, TMMOB, TTB kadın birimleri: “2022 bütçesinde kadınlar yok!”

DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu; TBMM’de görüşülmekte olan 2022 Bütçesi üzerine ortak bir açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri ile ilgili açıklama yapan DİSK, KESK, TMMOB, TTB kadın birimleri “AKP’nin kadınlar için bugüne kadar yaptıklarına bakıldığında da büyük çoğunluğunun projeler kapsamında yapıldığı; böylelikle kadınlara yönelik çalışmaların devlet bütçesinden değil, başta AB olmak üzere başka kurumların ekonomik desteğiyle gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu nedenle projeler bittiğinde konu ile ilgili çalışmalar sona ermekte, sunulan hizmetler kesintiye uğramaktadır. 2020 bütçesine bakıldığında bütçe hazırlama genel gerekçe hedefleri arasında ne yazık ki kadın erkek eşitliği bir yana, kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi bile yer almamaktadır. Bakanlığın kadınlarla ilgili olarak hazırladığı 2018-2023 Stratejik Eylem Planı’nın hedefleri de maalesef bütçe hedefleri arasında yer bulmamıştır” dedi.

“Ancak gördük ki bütçede kadınlar için hiçbir şey yok”

Açıklamanın devamında bütçede kadınlar için hiçbir şey olmadığına vurgu yapıldı:

15 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 bütçesini basına sunarken “sağlıktan eğitime, güvenlikten ulaştırmaya, sanayiden ekonomiye, kadının güçlendirilmesinden sosyal yardımlara kadar her alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde somut ve dinamik politikaları, bütçe temelinde birer birer uygulamaya geçirmeye devam edeceklerini” bildirdi. Ancak gördük ki bütçede kadınlar için hiçbir şey yok. 2022 bütçesi toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe olmamıştır. Bütçeye bakıldığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesinin daha önceki yıllarda (2018’den önce) olduğu gibi genel bütçenin %3,7’sini oluşturduğu görülmektedir. Bakanlığa ayrılan bütçenin %85,37’si cari transferler olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) yardımları ile 2022 sayılı Kanun çerçevesinde yaşlı aylıklarını içermektedir, %10,1’lik bölümü personel giderleri, kalan %5’lik bölüm ise sermaye transferi ve giderleri olarak tanımlanmıştır. Bütçe kalemlerine bakıldığında bütçeden yalnızca Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü personelinin giderleri için pay ayrıldığı ortaya çıkmaktadır.

“Bütçe derhal geri çekilmeli ve eşitlikçi bir bütçe hazırlanmalıdır”

Bütçe hazırlama gerekçesini “Kamu kaynak kullanımında; temel politika belgelerinde belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket etmek” olarak koymuş olan AKP’nin 2022 politikalarında da, bütçesinde de kadınlar yoktur. Pandemi ile birlikte kadına yönelik şiddetin arttığı, kadın yoksulluğunun derinleştiği bir süreçte toplumsal cinsiyet eşitliğini hedeflemeyen bu bütçe kabul edilemez. Bütçe derhal geri çekilmeli ve eşitlikçi bir bütçe hazırlanmalıdır.

Açıklamanın sonunda şu 4 talep sıralandı:

  • Toplumsal cinsiyete duyarlı, eşitliği sağlayan bütçe oluşturulsun!
  • Kadın Bakanlığı kurulsun!
  • İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz! İstanbul Sözleşmesi fesih kararı geri çekilsin
  • ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi onaylansın!

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur