Danıştay’dan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye yapılan itiraza oy çokluğu ile ret

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) İstanbul Sözleşmesi için açtığı dava Danıştay tarafından reddedildi

Danıştay’dan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye yapılan itiraza oy çokluğu ile ret

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD), Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair alınan kararın durdurulması ve iptal edilmesi için açtığı davada alınan karar açıklandı.

ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel adına açılan davada Danıştay 10. Dairesi yürütmenin durdurulması talebini 2 üyenin kabul, 3 üyenin ret oyuyla reddetti. Karara karşı, Danıştay Dava Daireleri Kurulu’na itiraz başvurusu yapılacak.

Çıkan ret kararıyla ilgili olarak ÇYDD’den yapılan açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye yönelik Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için ÇYDD tüzel kişiliği, Genel Başkanımız Ayşe Yüksel, Genel Başkan Yardımcıları Nur Gerçel ve Lale Pilatin adına 4 ayrı dava açılmıştı. Davaları Hukuk Birimi avukatlarımız takip etmektedir” denildi.

Açıklamada kararın tebliğ edildiği söylenerek “Kararda yürütmenin durdurulması istemimiz 2 iyinin kabul, 3 üyenin ret kararıyla oy çokluğu ile reddedildi. Kabul oyu kullanan üyeler, dava dilekçemizde kullandığımız tezleri bire bir kabul etmiş ve kararlarına gerekçe yapmıştır. Ret kararına karşı Danıştay Dava Daireleri Kurulu’na itiraz başvurusu yapacağız. Ülkemizin ve hukuk sistemimizin içinde bulunduğu durum karşısında sonuç olumsuz da olsa ümit vericidir. Doğru bildiğimiz yolda tüzüğümüz ve çalışma ilkelerimiz doğrultusunda sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” denildi.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur