Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazını reddetti

Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Erdoğan'ın kararının durdurulması taleplerini reddetti. Sözleşmeden çekilme kararı hukuka uygun bulundu

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazını reddetti

Türkiye, 20 Mart tarihli Tayyip Erdoğan kararı sonrası 1 Temmuz’da kadına şiddetle mücadelede önemli bir metin olan İstanbul Sözleşmesi’nden Erdoğan’ın kararı ile çıktı. Sözleşmenin fesih kararı çok tartışıldı. Kadınlar tepkilerini sokakta gösterdi. Aralarında CHP, İYİ Parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu tüzel ve gerçek kişiler tarafından 220 dolayında dava açıldı. Bu davalarda, “çekilme kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması” talep edildi.

TTB, İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilmesi üzerine 26 Nisan 2021’de yürütmenin durdurulması ve kararnamenin kimi hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması talebiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna dava açmıştı.

TTB’nin itirazında Anayasa’nın bütünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesi uyarınca, hakkında Anayasa’ya aykırılık itirazı yapılması yasaklanan, temel hak ve özgürlükleri güvence altına almayı amaçlayan, iç hukukta doğrudan değişiklik yapan bir sözleşmeden çıkılmasının yürütme erkinin tek kişilik işlemiyle mümkün olmayacağı, uluslararası insan hakları hukukunun salt normlar dizgesi değil bir hukuki statü olması nedeniyle sözleşmenin haklarını korumayı hedeflediği kişilerin ve TBMM’nin denetim olmaksızın düzenleme yapılamayacağı belirtilmişti.

10. Daire reddetti: İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı

HaberTürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Danıştay 10. Dairesi, çekilme kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Ancak bu karara davacılar itiraz etti. Dosya Danıştay’ın en üst karar organı İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı.

Yine oy çokluğu ile ret

Kurul, tüm itirazları oyçokluğuyla reddetti. Danıştay 10. Dairesi’nin çekilme kararının yürütmesinin durdurulmasının reddi yönünde verdiği karar kesinleşti. Bu karar sonrası Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararı uygulanmaya devam edecek.

DANIŞTAY’DAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇEKİLMEYE YAPILAN İTİRAZA OY ÇOKLUĞU İLE RET

DANIŞTAY’DAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHİNDEN 81 GÜN SONRA YÜRÜTMEYİ DURDURMAYA RET KARARI

“Sözleşme Cumhurbaşkanına fesih yetkisi veriyor”

Danıştay’ın kararında, İstanbul Sözleşmesi’nin 80. maddesinin yürütme organına yani Erdoğan’a fesih yetkisi verdiği vurgulandı. Anayasa’nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin Erdoğan’a ait olduğu kaydedildi. “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” denildi.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur