Beyaz Yürüyüş’e doğru TTB hekim buluşmaları sürüyor

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek başlattığı yeni mücadele süreci kapsamındaki hekim buluşmaları Manisa ve Giresun'da devam etti

Beyaz Yürüyüş’e doğru TTB hekim buluşmaları sürüyor

TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Onur Naci Karahancı ile Manisa Tabip Odası yöneticileri, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde hekimlerle bir araya geldi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde başhekimle de görüşülmesinin ardından öğle saatlerinde hastane önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada özellikle Manisa’daki hekimlerin ağır çalışma koşulları ile artan istifalara dikkat çekildi, sorunların çözümü için mücadelenin sürdürülmesi kararlılığı dillendirildi.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Meltem Günbeği ile Giresun Tabip Odası yöneticileri de Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bulancak Devlet Hastanesi’ndeki hekimlerle buluştu. Daha sonra ise aile sağlığı merkezlerindeki sağlık çalışanları ziyaret edildi. Ziyaretler kapsamında Giresun İl Sağlık Müdürü ile de bir görüşme gerçekleştirildi.

TTB Merkez Konseyi üyeleri, ziyaretlerde iletilen talepleri 23 Kasım günü başlayacak “Beyaz Yürüyüş” ile 27 Kasım’da Ankara’da yapılacak Beyaz Forum’a taşıyacak.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur