1962: Che ile abluka altında toplumsallaştırma politikaları ve sınıfların durumu üzerine… – Carmine de Lepsis

Che Guevara, İtalyan komünist gazeteci Carmine De Lepsis’e 1962’de verdiği bu röportajında, Küba ekonomisinin gelecekteki gelişmesi, verimlilik artışı ve yeni iş yasalarının yapılmasını tartışarak, teknisyenlerin ve genelde alt orta sınıfın bir kısmının göçünü ele alırken, Küba’daki durumu genelde Latin Amerika’yla karşılaştırıyor