TTB, Sağlık Bakanlığına bir kez daha sordu: Asistan hekimlerin çalışma koşullarının düzeltilmesi için bir planlamanız var mı?

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği’nde görev yapan asistan hekim Dr. Rümeysa Berin Şen’in nöbet çıkışı geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından Sağlık Bakanlığına "Asistan hekimlerin çalışma koşullarının düzeltilmesi için bir planlamanız var mı?" diye sordu. TTB’nin konuyla ilgili hazırladığı broşürler, yaptığı basın açıklamaları, yayımladığı raporlar ve bakanlığa daha önce yazdığı yazılar da ek olarak sunuldu. TTB'nin gönderdiği yazının yanı sıra HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Yiğit, konuyu Meclis gündemine taşıdı

TTB, Sağlık Bakanlığına bir kez daha sordu: Asistan hekimlerin çalışma koşullarının düzeltilmesi için bir planlamanız var mı?

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği’nde görev yapan asistan hekim Dr. Rümeysa Berin Şen’in nöbet çıkışı geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine, 26 Ekim 2021 günü asistan hekimlerin çalışma koşulları ile ilgili Sağlık Bakanlığına bir yazı yazdı.

Genel olarak hekimlerin, özel olarak ise asistan hekimlerin çalışma koşullarının hukuka uygun şekilde düzenlenmediğinin belirtildiği yazıda, mevzuatın bir sınırlama getirmemesinin keyfiliğe varan uygulamalara yol açtığına dikkat çekildi. Uzun çalışma sürelerinin hem hekim hem de sağlık hizmeti alanlar için olumsuz etkiler yaratacağının vurgulandığı yazıda, “Bu vahim olayın ardından bir kez daha asistan hekimlerin çalışma koşullarına yönelik bakanlığınızın bir planlaması olup olmadığı konusunda tarafımıza bilgi verilmesini talep eder, bu konuda Türk Tabipleri Birliği’nin görüşleri de alınmak suretiyle hızla düzenlemeler yapılarak hekimlerin çalışma ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini hatırlatırız” denildi.

TTB’nin konuyla ilgili hazırladığı broşürler, yaptığı basın açıklamaları, yayımladığı raporlar ve bakanlığa daha önce yazdığı yazılar da ek olarak sunuldu.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yazılan yazının tamamı için tıklayın.

Konu Meclis gündeminde

TTB’nin Sağlık Bakanlığına ilettiği yazının yanı sıra Halkların Demokratik Partisi Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Yiğit, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Kılıç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Kılıç’ın yönelttiği sorular şöyle:

  1. Türkiye geneli yataklı tedavi kurumlarında kaç hekim görev yapmaktadır? Bu hekimlerden kaçı asistan hekimlerden oluşmaktadır?
  2. Türkiye geneli sağlık hizmetlerine artan talep karşısında asistan hekimlerin yükünün arttığından haberdar mısınız?
  3. Türkiye’de bulunan asistan hekimler kaç saat mesai yapmaktadırlar?
  4. Asistan hekimlerin mali hakları zamanında ve kesintisiz ödenmekte midir?
  5. Asistan hekimler, toplam gelirlerinin %30’na denk gelen nöbet ücretlerini neden zamanında alamamaktadırlar?
  6. Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakika olarak kabul edilmesine rağmen, birçok hastanede bu sürenin 5 dakika gibi kısa bir süreye düşürülmesinin amacı ve gerekçesi nedir?
  7. 5 dakikalık bir sürede hastanın öyküsünün dinlenmesi, muayene edilmesi, tetkiklerin yapılması, tedavisinin planlanması mümkün müdür?
  8. Bir hekimin bir günde bakması gerekli görülen hasta sayısı kaçtır?
  9. 18 ayda 8 bin hekimin istifa etmiş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? OECD kriterlerine göre Türkiye’de şu an hekim açığı var mıdır? Atama bekleyen sağlık çalışan sayısı kaçtır?
  10. Bakanlığınızca yapılan çoğu açıklamanın niceliksel yöne dayandırılmasının nedeni nedir? Sağlıkta nitelikli çözümler sağlanacak mıdır?

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur