TMMOB’a bağlı odalardan enerji zamları açıklaması: “Başka bir enerji politikası mümkün”

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı odalardan son dönemde peş peşe gelen enerji zamlarına karşı ortak açıklama geldi. "Başka bir enerji politikası mümkün" denilen açıklamada küresel enerji krizinin Türkiye'deki yansımalarına karşı önerilerde bulunuldu

TMMOB’a bağlı odalardan enerji zamları açıklaması: “Başka bir enerji politikası mümkün”

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı odalardan son dönemde peş peşe gelen enerji zamlarına karşı ortak açıklama geldi. Elektriğe, doğalgaza ve akaryakıtlara gelen zamların devam edeceğinin ifade edildiği açıklamada kamusal planlama temelli, ekolojik duyarlılığı gözeten, bağımsız bir enerji politikasının olmamasının sonuçlarının ağır şekilde yaşandığı ifade ediliyor.

Açıklamada Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin çok az bir kısmının kullanılabildiğine dikkat çekilirken karbon salınımı yüksek fosil yakıtların pahalılığına mahkum edilmenin kabul edilemez olduğu ifade edildi. “Başka bir enerji politikası mümkün” denilen açıklamada öne çıkan kısımlar şöyle:

İklim kredilerinden yararlanmak için yıllarca ötelendikten sonra Paris İklim Anlaşmasının aniden onaylanmasının ardından da enerji politika ve uygulamalarında olumlu bir değişikliğe yönelme işaretleri görülmedi. Bugün, yalnız yüzde üçü değerlendirilen yaklaşık 400 milyar kilowatt-saat güneşe dayalı elektrik üretim potansiyelinin, yüzde 25’i değerlendirilen 40 bin MW karasal rüzgar potansiyelinin ve bütünü ile atıl vaziyette olan 500 bin MWh elektrik üretebilecek güçte olduğu hesap edilen deniz üstü rüzgar potansiyelinin, verimli kaynaklara sahip olmasına karşın kontrolsüz izinlendirilen jeotermal enerji potansiyelinin doğru değerlendirilmediği bir ortamda dışa bağımlı enerji politikalarında ısrar edilmesi ve hızla yerli makine-ekipman, teknoloji ve yerli işgücü ile mevcut potansiyelimizi toplum/kamu çıkarları doğrultusunda değerlendirmeye yönelik gerekli adımların atılmaması sonucu ülkemizin karbon salınımları yüksek, pahalı fosil yakıtlara mahkum edilmesi kabul edilemez.

Açıklamanın son kısmında ise küresel “enerji krizinin” ülkemizde yaşanan yansımalarını önlemek ve bu olumsuz gidişi durdurabilmek için başlıca öneriler sunuldu. Odaların sunduğu öneriler şöyle:

  • Dışa bağımlılığı artıran, ithalat faturasını yükselten enerji tercihlerinden uzak durulmalı,
  • Petrolün üçte ikisini tüketen ulaşım sektöründe toplu taşımaya ağırlık verilmeli,
  • Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranı yüzde 1’e çekilmeli ve ÖTV oranları düşürülmeli,
  • Elektrik üretiminde öncelik ve ağırlık, dışa bağımlılığı artıran ve ithalat faturasını yükselten ithal kömür, petrol ve doğalgaza değil, başta güneş ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir kaynaklara verilmeli,
  • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında devam eden döviz endeksli uygulamalara derhal son verilmeli,
  • Sanayide, ulaşımda, binalarda ve tarımda enerji verimliliğini sağlamaya dönük teşvik ve adımlar hızla atılmalı,
  • Dışa bağımlı mazot, gübre dahil tarımsal girdilerde KDV/ÖTV oranlarının yüzde 1’e çekilmesi ve sulamada kullanılan elektrik fiyatlarının indirilmesi ile üretim maliyetleri düşürülmeli,
  • Düşük gelir grupları için hane başına ayda 230 kwH elektrik ile, bulunulan bölge ve ısınma biçimine göre belirlenecek miktarda doğalgaz halka ücretsiz verilmeli,
  • Zamlar, kamu ve bütçe açıklarını gideren bir can simidi olarak görülmemelidir.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur