TÜİK büyüme verileri: Yıllık büyüme zayıf, ücretlilerin payı düşmüş ama 2. çeyrekte “yüzde 22 büyüme”

TÜİK, 2021 yılı 2. çeyrekteki büyüme oranlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 21,7 oranında büyüme sağlandı. Bir önceki çeyreğe göre büyüme ise yüzde 0,9 olarak belirlendi. Ücretlerin GSYH içindeki payı yüzdelik olarak 4 puan azalırken yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,9 oranında arttı

TÜİK büyüme verileri: Yıllık büyüme zayıf, ücretlilerin payı düşmüş ama 2. çeyrekte “yüzde 22 büyüme”

TÜİK, 2021 yılı 2. çeyrekteki büyüme oranlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 21,7 oranında büyüme sağlandı. Geçen yıl 2. çeyrekte yaklaşık yüzde 10 oranında küçülme yaşanırken buna kıyasla yaklaşık yüzde 22 oranında büyüme verisi kaydedildi. Bir önceki çeyreğe göre büyüme ise yüzde 0,9 olarak belirlendi.

Hizmetler tepede, tarım dipte

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde en çok büyüyen sektör ise yüzde 45,8 ile hizmetler sektörü oldu. Sanayideki büyüme yüzde 40,5 olurken tarım, ormancılık ve balıkçılıktaki büyüme yüzde 2,3’te kaldı.

Büyüme işçi sınıfına yaramadı

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 37 iken bu oran 2021 yılında yüzde 32,9 oldu. Ücretlerin GSYH içindeki payı 4 puan azalırken yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,9 oranında arttı.

Yıllık büyüme yetersiz, rakamlar aldatıcı

İktisatçı yazar Mustafa Sönmez, TÜİK verilerini peş peşe attığı tweetlerle yorumladı. TÜİK verilerinin bir önceki kyılın küçülme verisine kıyasla verildiğinin altını çizen Sönmez, yıllık büyüme oranlarının yüzde 3,5’te kaldığını ve bunun da ihtiyacın çok altında olduğunu vurguluyor. Tarımdaki yetersiz büyümenin gıda enflasyonundaki temel etken olduğunu vurgulayan Sönmez, işgücü payının azalmasını da ücretlilerin büyümeden yararlanamadığının göstergesi olarak yorumluyor. Sönmez’in tweetleri şöyle:

Saat 10.00’da 2021 ikinci çeyrek büyüme oranı tahminen yüzde 20 gibi açıklanacak. Büyük şamata yapacaklar. Dünya rekoru kırdık falan. Bu, küçük resimdir. Büyük resim öyle demiyor. Tek adam rejiminde Türkiye yıllık yüzde 3,5 büyüdü; bu da en az yüzde 5 olması gereken büyüme ihtiyacının çok altında.

2021 yılı 2. çeyrek büyümesi geçen yılın 2. çeyreğindeki yüzde 10 küçülmeye göre, yüzde 22’ye yakın arttı. Bahar büyümesi, kışı ancak yüzde 1 geçti. Dolar cinsinden GSYİH, kış katma değerine göre pek artmadı.

Tarımdaki yetersiz büyüme, gıda enflasyonunun sebebi

2020’nin Covid hakimiyetindeki 2. çeyreğine göre, bu yılın 2. çeyreğinde en çok hizmetler büyümüş: Yüzde 45,8. Sanayideki büyüme de üretim endeksinin işaret ettiği kadar: Yüzde 40,5. Tarımda büyüme yüzde 2,3’ten ibaret. Gıda enflasyonunun nedenini gösteriyor.

Şahlanış, ücretlilere yaramadı. 2020 nin 2. çeyreğinde işgücünün pastadaki payı yüzde 37 iken, 2021 2. çeyreğinde, yani şöyle böyle büyüdük denilen yılda, yüzde 33’e düştü. 4 puan yoksullaştı işgücü.

Kişi başına düşen gelir azaldı

Açıklanan son çeyrek milli geliri de dikkate alıp yıllık olarak bakıldığında GSYİH 765 milyar USD. 83 milyon nüfusa bölerseniz kişi başına gelir 9 bin 216 USD. Ama 5 milyon sığınmacı varsayımıyla 88 milyona bölerseniz 8 bin 673 USD. 2013’te neydi? 12 bin 500 USD.Nereden nereye?

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur